‘Docenten kwamen niet meer toe aan lesgeven’

Het Mundus College haalt de nieuwe wereld binnen, nieuwe culturen en ervaringen. De school voor Praktijk, vmbo en opvang anderstaligen is gevestigd in Amsterdam Nieuw-West, bestaat uit ongeveer 950 leerlingen en een team van 170 medewerkers. Directeur Dyane Brummelhuis vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is het Mundus College?

“Nieuw-West is een naoorlogse flatwijk waar door de jaren heen steeds meer migranten zijn gaan wonen. De wijk blijft in beweging. Er komen weer nieuwe bewoners bij, expats en mensen uit de middenklasse, maar het overgrote deel van de bewoners behoort tot de sociale onderklasse en is superdivers. Onze school is dat ook. We herbergen drie groepen: praktijkonderwijs, vmbo en een groep nieuwkomers in Nederland afkomstig uit landen die de geopolitiek weerspiegelen. Momenteel komen veel van hen bijvoorbeeld uit Eritrea en Syrië. Onze docenten zijn een mooie afspiegeling van de maatschappij.”

Portret Dyane Brummelhuis
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Dyane Brummelhuis

Welke uitdagingen spelen er?

“In 2012 gaf de inspectie onze school een ‘zwak’. Voor fysieke en sociale veiligheid scoorden we ook laag. Docenten kwamen niet aan lesgeven toe en waren vooral aan het corrigeren. De jongeren namen de school over. Hun zelfvertrouwen was laag. Waarom voelden zij zich niet gezien en gehoord? Hoe konden we hen beter begrijpen?”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Het mooie van de community is dat we samen vanuit de bouwstenen van de Transformatieve School-methode kijken naar de problematiek. Tegelijkertijd geeft ieder zijn eigen invulling aan de aanpak. Deze problematiek is niet alleen van het vmbo of mbo in de grote steden, maar ook het havo en vwo krijgen ermee te maken, en ook steden als Zwolle en Arnhem. Ik zou andere schoolleiders graag coachen vanuit mijn ervaring wanneer en hoe je aan welke knoppen draait.”

Waar staan jullie nu?

“Als een van de eerste scholen gingen wij aan de slag met de Transformatieve School-methode. Inmiddels zijn alle docenten geschoold en zijn we gestart met een verdiepingsprogramma om interne coaches op te leiden. Zo blijft het een gedragen concept. Het verschil is groot. Er zijn veel minder incidenten, we scoren beter in medewerkers- en leerlingenonderzoeken en door ons heldere, normatieve kader is het duidelijk wat de regels zijn en hoe we elkaar daarop aanspreken. Dat heeft het team mooi gedaan. Kinderen voelen zich veilig in de school en docenten komen weer toe aan lesgeven.”

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?

“Dat we met elkaar lesgeven in deze context zo goed mogelijk vormgeven. We moeten kinderen voorbereiden op een superdiverse maatschappij en hen helpen zich goed in hun vel te voelen. Ik hoop dat nog veel meer scholen zich aansluiten en dat de Transformatieve School-methode een wezenlijke plek in de lerarenopleiding krijgt. Het moet gemeengoed worden.”

Mediatheek van het Mundus college
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen