‘Diversiteit is de rode draad, qua culturele en financiële achtergrond en leeftijd’

De opleidingen Maatschappelijke Zorg mbo-niveau 3/4, Verzorgende Maatschappelijke Zorg mbo-niveau 3 worden gegeven aan het ROC Albeda Zorgcollege in Rotterdam Zuid, met 900 leerlingen en een team met 45 docenten. Directeur Ingrid Tuinenburg vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor locatie is het ROC Albeda Zorgcollege?

“De locatie Rosestraat biedt diverse opleidingen waaronder die van Maatschappelijke Zorg en Verzorgende Maatschappelijke Zorg. De leerlingen komen uit de hele stad Rotterdam en omliggende gemeenten. De diversiteit is groot. Diversiteit in culturele achtergrond, financiële mogelijkheden, veilige of kwetsbare thuissituatie en in leeftijd, aangezien we ook onderwijs aan volwassenen verzorgen. We hebben ook aandacht voor diversiteit in onze onderwijsteams, denk aan inspirerende rolmodellen, bijvoorbeeld in het team Maatschappelijke Zorg.”

Portret Ingrid Tuinenburg
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Ingrid Tuinenburg

Welke uitdagingen spelen er?

“Hoe ga je om met superdiversiteit in de klas? De straatcultuur kwam de school binnen in taalgebruik, gedrag en conflicten. Dat was niet alleen lastig voor onze docenten, maar ook voor studenten die er minder bekend mee waren. Onze docenten hebben een enorme gedrevenheid om de studenten de kans te geven om te leren. Alleen misten ze de tools om met de diversiteit om te gaan. Hoe herken je tipping points, momenten in de klas waarbij de spanning opeens toeneemt? Toen wij onze teams vroegen wat bij hen hét thema is, kwam diversiteit als rode draad naar voren. Vervolgens gaf Iliass el Hadioui via de Gelijke Kansen Alliantie aan nog ruimte te hebben voor een mbo, op die kans zeiden wij volmondig ‘ja’.”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Er is een eerste uitwisseling geweest met Zorg & Welzijn van het ROC Amsterdam. Het was ontzettend boeiend om ervaringen te delen, zeker omdat zij al een stuk verder zijn dan wij. Natuurlijk zijn er verschillen, maar de overeenkomsten zijn groter. We zijn allebei bezig met een transformatie in het lesgeven binnen een grootstedelijke context, dat is een grote verandering. Een beleidsmedewerker neemt namens ons deel aan de Community en deelt onze ervaringen.”

Waar staan jullie nu?

“De docenten van de twee opleidingen hebben de masterclasses gevolgd, zijn bezocht in de lessen door coaches en hebben daar feedback op gekregen. We wilden net met de fase van intercollegiaal lesbezoek en het bespreken van het normatief kader starten toen de coronacrisis uitbrak. De masterclasses waren in ieder geval een feest van herkenning en de feedback was zeer waardevol. Het is bovendien belangrijk dat we allemaal dezelfde taal spreken, dan voer je een beter gesprek. We zitten middenin de zoektocht hoe we onze collective efficacy, het geloof in eigen kunnen als team, kunnen vormgeven.”

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?

“Het zou prachtig zijn als de docenten van alle opleidingen en het onderwijsondersteunend personeel van de Rosestraat worden geschoold in de transformatieve schoolmethode. Maar dat moet dan wel vanuit de teams zelf komen, uit eigen overtuiging. Ik hoop dat we in ieder geval het geloof in ons eigen kunnen verder ontwikkelen. Want dat geeft onze studenten de beste kans om hoger te klimmen op de schoolladder.”

Interieur ROC Albeda Zorgcollege
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen