Taalbevordering

Een goede kennis van de Nederlandse taal is belangrijk om onderwijs te kunnen volgen. Maar ook voor de communicatie met anderen, en bij het vinden van een baan. Het thema Taalbevordering is gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van jongeren. Bijvoorbeeld omdat ze thuis een andere taal spreken. 

Door een achterstand in de Nederlandse taal op tijd aan te pakken, kunnen kinderen de lessen vanaf de basisschool goed volgen. Zo krijgen ook deze leerlingen een gelijke kans in het onderwijs. 

Onderzoek

Boeken lezen

Onderzoek (Kim, 2016) laat zien dat het kan helpen om leerlingen te laten lezen. Dat is vooral te zien bij leerlingen die nog geen goede resultaten halen op school. 

Als deze leerlingen in de zomervakantie boeken meekrijgen van school die passen bij hun interesses en niveau, presteren ze het volgende schooljaar beter.

Leesvaardigheid

Uit onderzoek van de Britse Education Endowment Foundation (2016) blijkt dat extra aandacht voor mondelinge leesvaardigheid helpt bij de taalbevordering.

Vooral leerlingen met een taalachterstand zijn geholpen bij mondelinge leesvaardigheid.

Beleid

De volgende beleidsmaatregelen richten zich op het thema Taalbevordering: 

  • De laaggeletterdheid verminderen, bijvoorbeeld dankzij het Tel mee met Taal-programma 
  • Deelname aan Leven Lang Leren-activiteiten aanmoedigen 

Taalbevordering en gemeenten

Aan dit thema wordt extra aandacht besteed binnen de volgende gemeenten: 

Voorbeelden van taalinterventies

Momenteel lopen er een aantal interventies in de volgende gemeenten: