Armoede en gezondheid

De onderwerpen armoede en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Gezinnen die leven in armoede maken niet altijd de beste keuzes als het gaat om gezondheid. In sommige gevallen hebben ze geen tijd, energie, kennis of geld om gezonde keuzes te maken. Dat kan een slechte invloed hebben op de schoolprestaties van de kinderen.

De school kan leerlingen en ouders helpen bij het maken van gezonde keuzes. Wanneer het onderwijs het belang van een goede gezondheid en gezonde keuzes aanmoedigt, worden de schoolresultaten beter. Het thema Armoede en gezondheid richt zich op de begeleiding bij gezonde, bewuste keuzes.

Onderzoek

Een goed begin..

is het halve werk! De dag beginnen met een gezond ontbijt, kan zorgen voor minder probleemgedrag. Hierdoor worden discussies en ruzies in de klas minder, waardoor er meer tijd en aandacht is voor de lesstof. Dat blijkt uit onderzoek van de Education Endowment Foundation (2018).

Signaleren van armoede

Scholen kunnen armoede niet oplossen, maar wel opmerken en er op de juiste manier mee omgaan. Maar hoe?

Brochure Omgaan met armoede op scholen

In de brochure 'Omgaan met armoede op scholen' delen tien scholen hun ervaringen over hoe zij omgaan met armoede in de klas.

Handreiking armoede

Mariëtte Lusse (lector Ouders in Rotterdam Zuid, Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (associate lector Hanzehogeschool Groningen) werken in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een handreiking. Hierin staan tips en methodes om met armoede in de klas om te gaan.