Over het programma Gelijke Kansen

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Brede samenwerking

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote  rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de samenwerking van de GKA met ministeries van SZW (armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om deze verbindingen te versterken.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), en vanaf 1 oktober 2018 als het Programma Gelijke Kansen.

Beleid gelijke kansen

Om kansenongelijkheid te verminderen zijn er verschillende aangrijpingspunten: toegankelijkheid en kwaliteit, overgangen en school en omgeving.

GKA-agenda’s

Met gemeenten werken we aan gezamenlijke meerjarige GKA-agenda’s. In deze agenda’s worden afspraken gemaakt over de inzet van data om analyses, onderzoek, experimenten en lokale interventies op te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties. De GKA-agenda’s zijn afgestemd op de lokale situatie en problematiek in een gemeente.

Communities

Ook bieden wij schoolleiders, teamleiders en leraren van alle scholen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om communities te vormen. Zij helpen elkaar met het bereiken van doelen, verwachtingen en activiteiten op het gebied van gelijke kansen. Een community ontstaat rondom een thema. Daarbinnen ontwikkelen en delen zij kennis.