Over de Gelijke Kansen Alliantie

Ieder kind moet zichzelf kunnen ontwikkelen. Achtergrond, opleidingsniveau of de financiële situatie van ouders zouden daarbij niet van invloed moeten zijn op de prestaties van een leerling op school en mogelijkheden om interesses en talenten optimaal te ontwikkelen.

Brede samenwerking

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote  rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de samenwerking van de GKA met ministeries van SZW (armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om deze verbindingen te versterken.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), en vanaf 1 oktober 2018 als het Programma Gelijke Kansen.

GKA-agenda’s

Met gemeenten werken we aan gezamenlijke meerjarige GKA-agenda’s. In deze agenda’s worden afspraken gemaakt over de inzet van data om analyses, onderzoek, experimenten en lokale interventies op te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties. De GKA-agenda’s zijn afgestemd op de lokale situatie en problematiek in een gemeente.

Communities

Ook bieden wij schoolleiders, teamleiders en leraren van alle scholen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om communities te vormen. Zij helpen elkaar met het bereiken van doelen, verwachtingen en activiteiten op het gebied van gelijke kansen. Een community ontstaat rondom een thema. Daarbinnen ontwikkelen en delen zij kennis.