Het regioteam van de GKA

Het team van het programma Gelijke Kansen zet zich in om kansengelijkheid te bevorderen. Om dit te realiseren werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en bieden ondersteuning op het gebied van kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Samenwerken? Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren!

De regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie

Johanna Sellis

Johanna Sellis

Johanna Sellis is waarnemend programmaleider van de Gelijke Kansen Alliantie en daarnaast regiocoördinator voor de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe (Emmen, Borger Odoorn) en IJsselvechtstreek. Zij studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is woonachtig in de omgeving van Zwolle. Sinds 2003 werkt zij in verschillende rollen bij gemeenten in het brede onderwijs- en jeugddomein, waarvan tot 2021 de laatste vijftien jaar bij Gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

E-mailadres: j.sellis@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 93 13

Profielfoto Marlou

Marlou Jenneskens

Marlou Jenneskens is regiocoördinator voor Limburg  en daarnaast projectleider voor de samenwerking met de coalities en het programma School en Omgeving. Marlou studeerde Tekst en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte voor de provincie Limburg en als strateeg bij een communicatiebureau. Sinds april 2021 werkt zij vanuit Maastricht aan Gelijke Kansen met een zachte G met een bijzondere interesse in de echte verhalen uit de klas, school en wijk en nieuwe manieren om die te vertellen. Buiten het werk is Marlou fractievoorzitter in Provinciale Staten in Limburg (D66).

E-mailadres: m.t.p.jenneskens@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 31 74 91 99

Patty Huijbers
Beeld: ©GKA

Patty Huijbers

Patty Huijbers is regiocoördinator voor de regio’s Twente, Drenthe (Hoogeveen), Utrecht (Houten, Zeist) en Gelderse Vallei (Amersfoort, Barneveld, Ede)  en communicatieadviseur. In die rol houdt zij zich bezig met de realisatie van strategie, evenementen (GKA-Conferentie 2022) en producten (podcast ‘Ieder Talent Telt’ en Nationale Onderwijskrant). Daarnaast is zij projectleider van de landelijke agenda ‘Omgaan met armoede op scholen’. Patty groeide op in Friesland en woont tegenwoordig in Amersfoort. Sinds 2017 is zij als communicatieadviseur en projectleider vanuit bureauzijde voor diverse semi-overheidsorganisaties werkzaam geweest.

E-mailadres: p.huijbers@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 46 84 93 46

Ans Stouten
Beeld: ©GKA

Ans Stouten

Ans Stouten is regiocoördinator voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland, en ondersteunt en adviseert daarnaast op het gebied van visievorming en het maken van een vertaalslag van dat wat er speelt in het veld. Ans is bevoegd gedragswetenschapper en heeft, naast een Master in Education and Child Studies, zeven jaar onderwijservaring. Hiervoor ontwikkelde zij preventie- en interventiemodules voor kind & jeugd (en ouders) op het snijvlak van soft skills en de geestelijke gezondheidszorg. Opzoek naar de verbinding met een scherpe blik en een passie voor literatuur zet zij zich in voor het bevorderen van gelijke kansen; ‘Ieder kind verdient het om gezien te worden en zich optimaal te ontwikkelen.’

E-mailadres: a.stouten@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 15 03 84 73

Hasna Abrari

Hasna Abrari

Hasna Abrari is regiocoördinator voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Hasna studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam waarbij kansengelijkheid in de brede zin van het woord altijd haar focus is geweest. Hasna heeft de afgelopen jaren voornamelijk als adviseur voor gemeente(bestuurders) gewerkt met de portefeuilles onderwijs, jeugd, zorg en diversiteit.

E-mailadres: h.abrari@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 31 74 86 15

Cagri Ekmen

Çağrı Ekmen

Çağrı Ekmen is regiocoördinator voor de regio’s Noord-Brabant en deels Gelderland (Aalten, Winterswijk, Oude-IJsselstreek en Tiel). Çağrı heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als specialisatie beleidsadvisering. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Berenschot als adviseur Openbaar Bestuur binnen de adviesgroep Veiligheid, Bestuur en Recht. Vervolgens heeft Çağrı gewerkt als beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Tilburg met de focus op de maatschappelijke opvang en de toegang tot de Jeugdwet en Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015. Çağrı maakte eerder onderdeel uit van de Expertgroep van de Gelijke Kansen Alliantie.

E-mailadres: c.ekmen@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 55 41 80 59

Anita Duineveld

Anita Duineveld

Anita Duineveld is regiocoördinator van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Daarnaast is Anita als strategisch beleidsadviseur betrokken bij programmabrede ontwikkelingen. Anita heeft zowel een master Onderwijskunde als een master International Development Studies behaald. Ze heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij een groot schoolbestuur voor voortgezet onderwijs in diverse functies, waarvan de laatste vijf jaar als Hoofd onderwijs en kwaliteit.

E-mailadres: a.d.duineveld@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 25 71 30 92

Cees Kom

Cees Kom

Cees Kom is regiocoördinator van de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Daarnaast is Cees expert Voortgezet Onderwijs binnen het team en projectleider Landelijke Agenda Professionalisering. Cees heeft de afgelopen vijftien jaar als docent levensbeschouwing en geschiedenis en als schoolleider gewerkt in het Voortgezet Onderwijs en het HBO.

E-mailadres: c.j.kom@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 25 73 50 15

Nienke Dek

Nienke Dek

Nienke Dek is projectleider van de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders en coördinator van de Landelijke GKA Agenda’s. Nienke studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Ze werkt sinds 2019 bij de Rijksoverheid, eerst als projectleider bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), daarna als Rijkstrainee en sinds 2021 in het team van de Gelijke Kansen Alliantie. Met veel enthousiasme zet ze zich in voor de Landelijke GKA Agenda’s en het bouwen aan het een landelijk duurzaam GKA scholennetwerk!

E-mailadres: n.r.dek@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 46 84 91 14