Team programma Gelijke Kansen

Het team van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW zet zich in om kansengelijkheid  te bevorderen. Daarvoor werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en ondersteunen met kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Drie regiocoördinatoren en programmamanager Monaïm Benrida gaan in heel Nederland in gesprek over gelijke kansen.

Programmamanager

Portret programmamanager Gelijke Kansen Monaïm Benrida
©Programma Gelijke Kansen

Monaïm Benrida

"Onderwijs is de sleutel tot een kansrijke toekomst. Daarom heeft iedere leerling of student recht op gelijke kansen. Maar om gelijke kansen te bieden, moet je aandacht geven aan verschillen. En het devies is: werk hard en werk met je hart!"

Samenwerken aan gelijke kansen

De regiocoördinatoren zijn het gezicht van het programma Gelijke Kansen. Samen met gemeenten, scholen en andere maatschappelijke partners werken zij aan kansengelijkheid op lokaal niveau. Ze leveren data, onderzoek en wet- en regelgeving aan. Deze praktische informatie kan de basis zijn voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen op het gebied van gelijke kansen. Het delen van kennis en het aanmoedigen van samenwerkingen zijn de belangrijkste doelen van het programma. 

Wilt u weten wat onze regiocoördinatoren voor uw gemeente of regio kunnen betekenen? Bel of mail dan een van onze regiocoördinatoren. 

Regiocoördinatoren stellen zich voor

Yasar Sazak

Yaşar Sazak

‘’We hebben niet allemaal hetzelfde talent, maar we moeten allemaal gelijke kansen hebben om ons talent te ontwikkelen. Daarom zet ik me in voor de beste toekomst voor het kind: de toekomst die kinderen verdienen, ongeacht de situatie waarin de kinderen opgroeien. Ik ga graag met gemeenten en scholen aan de slag om dit mogelijk te maken.’’

Yaşar Sazak is actief in de Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Brabant en Zeeland.

E-mailadres: y.sazak@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 92 56

Regiocoördinator Johanna Sellis
©Programma Gelijke Kansen

Johanna Sellis

‘’Gelijke kansen voor alle kinderen om veilig, gezond en succesvol op te groeien. Aandacht voor talentontwikkeling vanuit een positieve, toekomstgerichte benadering. Dat is waar ik me als regiocoördinator in Noord Nederland voor inzet, in samenwerking met gemeenten, onderwijspartners en andere organisaties. Samen zorgen we voor het kansrijk laten opgroeien van onze jeugd.’’

Johanna Sellis is actief in Groningen, Friesland en Flevoland.

E-mailadres: j.sellis@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 93 13

Marlou Jenneskens

“Gelijke kansen zijn niet iets van een ander: ze gaan ons allemaal aan, want als waar je vandaan komt bepaalt hoe ver je kunt komen, gaat talent verloren. Daarom werk ik als regiocoördinator vanuit het Zuiden samen met scholen, gemeenten en andere partners aan gelijke kansen met een zachte G om zoveel mogelijk talent te ontwikkelen, nu en voor de toekomst." 

Marlou Jenneskens is actief in de regio Gelderland, Limburg en Drenthe.

E-mailadres: m.t.p.jenneskens@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 31 74 91 99