Team programma Gelijke Kansen

Het team van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW zet zich in om kansengelijkheid  te bevorderen. Daarvoor werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en ondersteunen met kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Drie regiocoördinatoren en programmamanager Monaïm Benrida gaan in heel Nederland in gesprek over gelijke kansen.

Programmamanager

Portret programmamanager Gelijke Kansen Monaïm Benrida

Monaïm Benrida

"Onderwijs is de sleutel tot een kansrijke toekomst. Daarom heeft iedere leerling of student recht op gelijke kansen. Maar om gelijke kansen te bieden,  moet je aandacht geven aan verschillen. En het devies is: werk hard en werk met je hart!"

Samenwerken aan gelijke kansen

De regiocoördinatoren zijn het gezicht van het programma Gelijke Kansen. Samen met gemeenten, scholen en andere maatschappelijke partners werken zij aan kansengelijkheid op lokaal niveau. Ze leveren data, onderzoek en wet- en regelgeving aan. Deze praktische informatie kan de basis zijn voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen op het gebied van gelijke kansen. Het delen van kennis en het aanmoedigen van samenwerkingen zijn de belangrijkste doelen van het programma. 

Wil jij weten wat onze regiocoördinatoren voor jouw gemeente of regio kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter van Moort, Jacqueline Klein of Ruben van Waardhuizen. 

Regiocoördinatoren stellen zich voor

Regiocoördinator programma Gelijke Kansen Peter van Moort

Peter van Moort

“Ik probeer de regio buiten de Randstad gelijke kansen te bieden. Ik kom in mijn regio veel grootstedelijke problematiek tegen die in kleine en middelgrote steden met grote betrokkenheid en inzet en vaak beperkte middelen wordt aangepakt. Daar bied ik graag ondersteuning bij." 

Peter van Moort is actief in de regio Gelderland, Limburg, Brabant, Zeeland en Overijssel.

E-mailadres: p.vanmoort@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 52 36 74 47 

Regiocoördinator Jacqueline Klein programma Gelijke Kansen

Jacqueline Klein

"De persoonlijke verhalen hoe de omgeving waarin iemand opgroeit de schoolloopbaan bepaalt, raken me. Ik wil er samen met gemeenten en scholen aan werken dat niet de achtergrond van leerlingen maar hun talenten hun schoolloopbaan bepalen. Door ervaringen op te doen en kennis op te bouwen over wat effectief bijdraagt aan gelijke kansen."

Jacqueline Klein is actief in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Capelle aan den IJssel en Schiedam.

E-mailadres: j.c.klein@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 51 83 36 64

Regiocoördinator programma Gelijke Kansen Ruben van Waardhuizen

Ruben van Waardhuizen

“Voor de onderwijskansen van een kind mag het niet uitmaken waar zijn wieg staat. Samen met lokale professionals zet ik me graag in voor kansengelijkheid, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Want elk kind is van onschatbare waarde."

Ruben van Waardhuizen is actief in Drenthe, Groningen, Overijssel en Zuid-Holland.

E-mailadres: r.vanwaardhuizen@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 51 28 56 23