Team programma Gelijke Kansen

Het team van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW zet zich in om kansengelijkheid  te bevorderen. Daarvoor werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en ondersteunen met kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Vijf regiocoördinatoren en programmamanager Monaïm Benrida gaan in heel Nederland in gesprek over gelijke kansen.

Programmamanager

Portret programmamanager Gelijke Kansen Monaïm Benrida
©Programma Gelijke Kansen

Monaïm Benrida

"Onderwijs is de sleutel tot een kansrijke toekomst. Daarom heeft iedere leerling of student recht op gelijke kansen. Maar om gelijke kansen te bieden, moet je aandacht geven aan verschillen. En het devies is: werk hard en werk met je hart!"

Samenwerken aan gelijke kansen

De regiocoördinatoren zijn het gezicht van het programma Gelijke Kansen. Samen met gemeenten, scholen en andere maatschappelijke partners werken zij aan kansengelijkheid op lokaal niveau. Ze leveren data, onderzoek en wet- en regelgeving aan. Deze praktische informatie kan de basis zijn voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen op het gebied van gelijke kansen. Het delen van kennis en het aanmoedigen van samenwerkingen zijn de belangrijkste doelen van het programma. 

Wilt u weten wat onze regiocoördinatoren voor uw gemeente of regio kunnen betekenen? Bel of mail dan een van onze regiocoördinatoren. 

Regiocoördinatoren stellen zich voor

Regiocoördinator programma Gelijke Kansen Peter van Moort
©Programma Gelijke Kansen

Peter van Moort

“Ik probeer de regio buiten de Randstad gelijke kansen te bieden. Ik kom in mijn regio veel grootstedelijke problematiek tegen die in kleine en middelgrote steden met grote betrokkenheid en inzet en vaak beperkte middelen wordt aangepakt. Daar bied ik graag ondersteuning bij." 

Peter van Moort is actief in de regio Gelderland, Limburg, Brabant, Zeeland en Overijssel.

E-mailadres: p.vanmoort@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 52 36 74 47 

Yasar Sazak

Yaşar Sazak

‘’We hebben niet allemaal hetzelfde talent, maar we moeten allemaal gelijke kansen hebben om ons talent te ontwikkelen. Daarom zet ik me in voor de beste toekomst voor het kind: de toekomst die kinderen verdienen, ongeacht de situatie waarin de kinderen opgroeien. Ik ga graag met gemeenten en scholen aan de slag om dit mogelijk te maken.’’

Yaşar Sazak is actief in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), Zuid-Holland en Noord-Brabant.

E-mailadres: y.sazak@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 92 56

Regiocoördinator programma Gelijke Kansen Isabelle Schulz
©Programma Gelijke Kansen

Isabelle Schulz

‘’Voor kansengelijkheid het belangrijk dat alle leerlingen de ruimte te krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Niet alle leerlingen hebben echter automatisch toegang tot de mogelijkheden en hulpmiddelen hiervoor. School speelt dan een belangrijke rol om kansen te bieden aan deze kinderen. Ik kijk graag met gemeentes en de onderwijspartners naar hoe we hier samen aan kunnen werken.’’

Isabelle Schulz is actief in Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en Flevoland.

E-mailadres: i.d.y.schulz@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 55 42 35 54

Regiocoördinator Johanna Sellis
©Programma Gelijke Kansen

Johanna Sellis

‘’Gelijke kansen voor alle kinderen om veilig, gezond en succesvol op te groeien. Aandacht voor talentontwikkeling vanuit een positieve, toekomstgerichte benadering. Dat is waar ik me als regiocoördinator in Noord Nederland voor inzet, in samenwerking met gemeenten, onderwijspartners en andere organisaties. Samen zorgen we voor een het kansrijk laten opgroeien van onze jeugd.’’

Johanna Sellis is actief in Groningen, Friesland en Drenthe.

E-mailadres: j.sellis@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 93 13