Het regioteam van de GKA

Het team van het programma Gelijke Kansen zet zich in om kansengelijkheid te bevorderen. Om dit te realiseren werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en bieden ondersteuning op het gebied van kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Samenwerken? Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren!

De regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie

Regiocoördinator Johanna Sellis
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen

Johanna Sellis

Johanna Sellis (1978) is regiocoördinator voor de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselvechtstreek. Johanna studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2003 werkt zij in verschillende rollen bij gemeenten in het brede onderwijs- en jeugddomein. Daarnaast werkt zij sinds 2020 bij de Gelijke Kansen Alliantie, voornamelijk in Noord Nederland. Zij verbindt partijen, kennis en ideeën om elk kind kansrijk te laten opgroeien en in staat te stellen zijn of haar talenten te ontwikkelen.

E-mailadres: j.sellis@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 93 13

Yasar Sazak

Yaşar Sazak

Yasar Sazak (1991) is regiocoördinator voor de regio’s West-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland. Yasar studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is in 2015 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begonnen als Rijkstrainee en maakt sinds 2018 deel uit van de Gelijke Kansen Alliantie. Yasar heeft een interesse voor datagedreven werken. Daarnaast is hij in raadslid van de gemeente Tilburg (D66).

E-mailadres: y.sazak@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 92 56

Profielfoto Marlou

Marlou Jenneskens

“Marlou Jenneskens (1991) is regiocoördinator voor Limburg, Zuid-Gelderland en Brabant (Helmond-Eindhoven). Marlou studeerde Tekst en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte voor de provincie Limburg en als strateeg bij een communicatiebureau. Sinds april 2021 werkt zij vanuit Maastricht aan Gelijke Kansen met een zachte G met een bijzondere interesse in de echte verhalen uit de klas, school en wijk en nieuwe manieren om die te vertellen. Marlou is daarnaast fractievoorzitter in Provinciale Staten in Limburg (D66).

E-mailadres: m.t.p.jenneskens@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 31 74 91 99

Ronilla Snellen
Beeld: ©GKA

Ronilla Snellen

Ronilla Snellen (1973) is regiocoördinator voor de G4 en de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht. Ronilla studeerde Personeel en Organisatie aan de Hogeschool InHolland in Rotterdam. Sinds 1997 heeft zij diverse managementfuncties binnen gemeenten in Zuid-Holland bekleed. De laatste zes jaar heeft zij als sociaal ondernemer verschillende rollen gehad in organisaties op het snijvlak van digitale geletterdheid en onderwijs. Tevens richtte zij twee stichtingen op: TechGrounds en Stichting FutureNL.

E-mailadres: p.r.m.snellen@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 55 42 35 47

Robine Mens

Robine Mens (1987) is regiocoördinator voor de G4 en Rivierenland (Gelderland) tot en met Twente. Robine studeerde politicologie (B) aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurskunde (M) aan de Vrije Universiteit. Voorheen werkte zij voor Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Robine maakt sinds 2021 deel uit van de Gelijke Kansen Alliantie. Vanuit de GKA en in samenwerking met het bestuur, beleid en de werkvloer wil zij bijdragen aan de ontwikkelkansen van kinderen, jongeren en hun ouders door aan te vullen op wat de ouder biedt, en te weten welk (extra) aanbod kinderen en jongeren nodig hebben. Robine is projectleider voor de Landelijke GKA Agenda Professionalisering.

E-mailadres: r.b.m.mens@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 15 03 80 66

De programmamedewerkers van het regioteam

De regiocoördinatoren worden ondersteund door programmamedewerkers. Deze teamleden zijn verantwoordelijk voor het ophalen, voorbereiden en administreren van alles wat in de regio plaatsvindt.

Soukaina Badou

Soukaina Badou (1998) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft tijdens haar studie meegewerkt aan verschillende onderzoeken naar sociaal maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van onderwijs en sociaal domein. Soukaina werkt als programmamedewerker van de GKA nauw samen met de regiocoördinatoren en regio. Soukaina is in 2019 gestart als Jongerenraadslid van de GKA.

E-mailadres: s.badou@minocw.nl
 

Rosanne Bruins Slot

Rosanne Bruins Slot (1998) studeert Governance en Management van Complexe Systemen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierbij deed zij afgelopen jaar onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor onderwijssegregatie in verschillende Nederlandse gemeenten. Als programmamedewerker houdt zij zich onder andere bezig met de uitbreiding van de Gelijke Kansen Alliantie.

E-mailadres: r.e.bruinsslot@minocw.nl