Het regioteam van de GKA

Het team van het programma Gelijke Kansen zet zich in om kansengelijkheid te bevorderen. Om dit te realiseren werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. We kijken wat nodig is en bieden ondersteuning op het gebied van kennisdeling, onderzoek en subsidie. Samen leren we welke aanpak het beste werkt en hoe je die breder in kan zetten. Samenwerken? Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren!

De regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie

Johanna Sellis

Johanna Sellis

Johanna Sellis is waarnemend programmaleider van de Gelijke Kansen Alliantie en daarnaast regiocoördinator voor de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselvechtstreek. Zij studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is woonachtig in de omgeving van Zwolle. Sinds 2003 werkt zij in verschillende rollen bij gemeenten in het brede onderwijs- en jeugddomein, waarvan tot 2021 de laatste vijftien jaar bij Gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

E-mailadres: j.sellis@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 93 13

Yasar Sazak

Yaşar Sazak

Yasar Sazak is regiocoördinator voor de regio’s West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland en is binnen de GKA verantwoordelijk voor het datagedreven werken en het aanspreekpunt voor het thema segregatie. Yaşar is woonachtig in de gemeente Tilburg, waar hij tot voor kort ook raadslid was (D66). Hij werkt sinds 2015 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar hij zijn carrière begon als Rijkstrainee. Sinds 2018 is Yaşar in verschillende rollen werkzaam voor programma Gelijke Kansen.

E-mailadres: y.sazak@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 46 84 92 56

Profielfoto Marlou

Marlou Jenneskens

Marlou Jenneskens is regiocoördinator voor Limburg, Zuid-Gelderland en Brabant (Helmond-Eindhoven). Marlou studeerde Tekst en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte voor de provincie Limburg en als strateeg bij een communicatiebureau. Sinds april 2021 werkt zij vanuit Maastricht aan Gelijke Kansen met een zachte G met een bijzondere interesse in de echte verhalen uit de klas, school en wijk en nieuwe manieren om die te vertellen. Marlou is daarnaast fractievoorzitter in Provinciale Staten in Limburg (D66).

E-mailadres: m.t.p.jenneskens@minocw.nl

Telefoonnummer: 06 31 74 91 99

Patty Huijbers

Patty Huijbers is regiocoördinator voor de regio’s Twente, Drenthe (zuid) en Gelderse Vallei  en communicatieadviseur. In die rol heeft zij zich bezig met de realisatie van strategie, evenementen (GKA-Conferentie 2022) en producten (podcast ‘Ieder Talent Telt’ en Nationale Onderwijskrant). Daarnaast is zij projectleider van de landelijke agenda ‘Omgaan met armoede op scholen’. Patty groeide op in Friesland en woont tegenwoordig in Amersfoort. Sinds 2017 is zij als communicatieadviseur en projectleider vanuit bureauzijde voor diverse semi-overheidsorganisaties werkzaam geweest.

E-mailadres: p.huijbers@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 46 84 93 46

Ans Stouten

Ans Stouten is regiocoördinator voor de regio’s Gelderland, Overijssel en Drenthe, en ondersteunt en adviseert daarnaast op het gebied van visievorming en het maken van een vertaalslag van dat wat er speelt in het veld. Ans is bevoegd gedragswetenschapper en heeft, naast een Master in Education and Child Studies, zeven jaar onderwijservaring. Hiervoor ontwikkelde zij preventie- en interventiemodules voor kind & jeugd (en ouders) op het snijvlak van soft skills en de geestelijke gezondheidszorg. Opzoek naar de verbinding met een scherpe blik en een passie voor literatuur zet zij zich in voor het bevorderen van gelijke kansen; ‘Ieder kind verdient het om gezien te worden en zich optimaal te ontwikkelen.’

E-mailadres: a.stouten@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 15 03 84 73

Anita Duineveld

Anita Duineveld is regiocoördinator van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Daarnaast is Anita als strategisch beleidsadviseur betrokken bij programmabrede ontwikkelingen. Anita heeft zowel een master Onderwijskunde als een master International Development Studies behaald. Ze heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij een groot schoolbestuur voor voortgezet onderwijs in diverse functies, waarvan de laatste vijf jaar als Hoofd onderwijs en kwaliteit.

E-mailadres: a.d.duineveld@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 25 71 30 92

Cees Kom

E-mailadres: c.j.kom@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 25 73 50 15

Nienke Dek

Nienke Dek is projectleider van de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders en coördinator van de Landelijke GKA Agenda’s. Nienke studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Ze werkt sinds 2019 bij de Rijksoverheid, eerst als projectleider bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), daarna als Rijkstrainee en sinds 2021 in het team van de Gelijke Kansen Alliantie. Met veel enthousiasme zet ze zich in voor de Landelijke GKA Agenda’s en het bouwen aan het een landelijk duurzaam GKA scholennetwerk!

E-mailadres: n.r.dek@minocw.nl
Telefoonnummer: 06 46 84 91 14