Met andere scholen werken aan gelijke kansen

Met andere scholen werken aan gelijke kansen

Met andere scholen werken aan kansengelijkheid
Scholen die gezamenlijk werk willen maken op het gebied van veel besproken GKA-thema’s, ontmoeten elkaar via de Landelijke GKA-agenda’s. Iedere Landelijke GKA-agenda heeft tenminste een looptijd van twee jaar, met als doel het bouwen van een duurzaam landelijk en blijvend netwerk van scholen op een bepaald thema. Ook scholen uit gemeentes die niet aangesloten zijn bij de Gelijke Kansen Alliantie, kunnen zich aansluiten. Zo bouwen we samen aan een sterk landelijk netwerk. Momenteel zijn er Landelijke GKA-agenda’s op de thema’s Professionalisering, Taal & Ouders en Omgaan met Armoede op Scholen.
> Lees verder over de Landelijke GKA Agenda’s

Zelf een lerende aanpak opzetten?
Kessels & Smit, The Learning Company, heeft in samenwerking met de GKA een toolkit ontwikkeld voor het bouwen aan gelijke kansen op school. Deze toolkit is voor schoolleiders en leraren die een voortrekkersrol vervullen in hun school als het gaat om het bouwen aan gelijke kansen. Je vindt hier handvatten en tools die helpen om mensen te enthousiasmeren en betrekken, de vaart erin te houden, impact en voortgang in kaart te brengen en om met en van elkaar te blijven leren.

>Bekijk de toolkit voor een lerend netwerk

Als leraar werken aan kansengelijkheid
Op basis van de documentaireserie Klassen – waar de GKA een partnerrol in heeft vervuld- is de ‘De Klassen Kennisbank’ gelanceerd. De Klassen Kennisbank is een informatieplatform voor leraren en schoolleiders over wat er speelt op het gebied van kansengelijkheid en waar hun invloed ligt. Op basis van onderwijsthema’s als ouderbetrokkenheid, identiteit en burgerschap, wordt de problematiek rond kansengelijkheid inzichtelijk gemaakt. Bij elk thema worden er voorbeelden uit de praktijk gegeven. Wetenschappelijke inzichten beschreven in behapbare taal.

> Ga naar de Klassen Kennisbank

Inzichtelijke informatie over kansengelijkheid
De GKA heeft een uniek dashboard laten ontwikkelen waarin gegevens over kansengelijkheid beschikbaar staan per gemeente. Met het dashboard kunnen scholen op basis van een aantal indicatoren gericht kijken naar onderliggende vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid, bijvoorbeeld onder advisering. Deze data is afkomstig van DUO en CBS en bedoeld om het gesprek aan te gaan, niet om scholen met elkaar te vergelijken. Om deze laatst genoemde reden is het dashboard een gesloten omgeving en alleen te gebruiken met inloggegevens die je kunt aanvragen. In 2024 is het dashboard uitgebreid met een onderdeel over segregatie.

> Meer weten over het dashboard

264 interventies
De echte verschilmakers zijn op school te vinden, maar wat doen scholen concreet om kansengelijkheid te stimuleren? GKA-gemeenten hebben een GKA-agenda ondertekend waarin vaststaat welke stappen er worden gezet om kansengelijkheid te stimuleren. In deze agenda’s staan interventies omschreven die scholen, vaak in samenwerking met de gemeente, maatschappelijke organisaties of andere onderwijsinstellingen, uitvoeren om ieder kind gelijke kansen te bieden. De GKA heeft een bundel van 264 interventies afkomstig uit 101 gemeenten gepubliceerd. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.

> Download de interventiebundel

Podcast Ieder Talent Telt
Kansenongelijkheid kent vele verschillende gedaantes. Daarom keert Allard Amelink voor de Gelijke Kansen Alliantie kansengelijkheid binnenstebuiten in de podcast ‘Ieder Talent Telt’. Want wat is kansenongelijkheid nu eigenlijk? Waar, waarom en hoe ontstaat het? En nog belangrijker: wat kunnen we er aan doen? In onze podcast proberen wij antwoord te geven op deze vragen.

> Luister de Podcast Ieder Talent Telt

Contact met de regiocoördinator

Wil je weten wat de GKA kan betekenen voor jouw school op het gebied van kansengelijkheid? Neem dan contact op met de regiocoördinator binnen jouw regio!