School en Omgeving

Het subsidieprogramma School en Omgeving heeft als doel om kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op deze pagina vind je meer informatie voor bestaande deelnemers van als voor potentieel nieuwe deelnemers van het programma.

Over het programma

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Activiteiten waarmee kinderen en jongeren er achter komen waar ze goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Het programma School en omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling.

De Gelijke Kansen Alliantie sluit vanuit dit programma aan bij coalities om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren. Het programma School en omgeving richt zich specifiek op kinderen en jongeren in Nederland die dit het hardst nodig hebben. Dit zijn kinderen en jongeren die door hun thuissituatie of de plek waar ze wonen minder toegang hebben tot activiteiten zoals sport, cultuur, techniek en natuur. De GKA ondersteunt lokale coalities van scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het opstellen en uitvoeren van plannen om meer leerlingen een buitenschools aanbod te bieden. Daarnaast zorgt de GKA voor kennisdeling. De coalities werken mee aan onderzoek naar wat werkt. 

Meer informatie op DUS-I

Meer informatie over de subsidieregeling vind je via de site van DUS-I. Op deze website vind je ook een handleiding waarin staat omschreven hoe je het aantal leerlingen en uren kunt berekenen wanneer het aanvullend aanbod qua gemiddelde uren en deelnemers per week wisselt. Daarnaast geeft DUS-I een verzameling van de meest gestelde vragen over het programma.

Voor nieuwe coalities

Ben jij nog geen onderdeel van een bestaande coalitie en overweeg je als nieuwe coalitie om subsidie aan te vragen? Je vindt alle informatie over de regeling op deze pagina. 

Voor bestaande coalities

  • Ben je al deelnemer in het subsidieprogramma en op zoek naar inhoudelijke informatie? Lees dan hier verder.
  • Voor vragen kun je aansluiten bij de daarvoor georganiseerde vragenuurtjes.

Contact

Voor zowel bestaande als nieuwe coalities organiseert de GKA regelmatig vragenuurtjes. Voor andere vragen of opmerkingen kun je terecht via rijkeschooldag@minocw.nl