Brugfunctionaris

Elk kind en iedere jongere verdient gelijke kansen. Toch kunnen niet alle kinderen meedoen, op school of daarbuiten. Moeilijke omstandigheden thuis, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, zorgbehoefte of de Nederlandse taal, kunnen de ontwikkeling van kinderen in de weg staan. Terwijl een stabiele thuissituatie en een hoge betrokkenheid van de ouders juist belangrijke succesfactoren zijn voor de leerprestaties van kinderen. Daarom wordt op veel plaatsen in Nederland de afgelopen jaren iemand op school in gezet om deze verbinding te leggen: de brugfunctionaris.

Wil je mails ontvangen over de brugfunctionaris? Laat dan je mailadres hier achter en vink ‘brugfunctionaris’ aan om. Dan sturen we je informatie en inspiratie rondom de brugfunctionaris en zullen een update delen wanneer de subsidieregeling van de brugfunctionaris wordt gepubliceerd. 

Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen én ouders te betrekken bij de school krijgen meer kinderen de kansen die ze verdienen. De brugfunctionaris legt de verbinding tussen het gezin thuis, het kind op school en – waar nodig – met professionals, instanties en partners in de wijk. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, kunnen leerkrachten en docenten zich blijven concentreren op hun kerntaak en komen leerlingen beter aan leren toe.

Brugfunctionarissen maken ‘agendaloos tijd voor gezinnen’
Een brugfunctionaris signaleert, reageert en biedt laagdrempelige ondersteuning of leidt toe naar oplossingen en andere partners, professionals en instanties in de omgeving. Hij is geen zorgverlener, maar weet wel precies waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is. Door het inzetten van een brugfunctionaris kunnen gezinnen eerder en sneller ondersteund worden bij hun vragen en zorgen. Hier gaat dus een preventieve werking vanuit. Er wordt niet alleen gekeken naar problemen, maar ook naar kansen. Brugfunctionarissen signaleren talenten en ontwikkelkansen van kinderen en leiden het gezin toe naar mogelijkheden om deze verder te ontplooien.

De brugfunctie is niet nieuw. Zo worden bijvoorbeeld in Groningen sinds twaalf jaar brugfunctionarissen ingezet, in Zaandam sinds 2019 en in 2022 startten twintig basisscholen door heel Nederland vanuit de Landelijke Agenda ‘Omgaan met Armoede op Scholen’ van de Gelijke Kansen Alliantie met de inzet van een brugfunctionaris. Ook zijn er vergelijkbare functies met een andere naam, zoals ‘jeugdhulp in school’, ‘medewerker oudercontact’ of ‘schoolzorgteam’. Ter inspiratie hebben we de volgende voorbeelden van een brugfunctionaris op een rij gezet.

Informatiebronnen over de brugfunctionaris
Voor het primair, voorgezet en speciaal onderwijs is de brochure Brugfunctionaris: De Schakel tussen Ouders, Leerlingen en School gepubliceerd. Deze brochure is bedoeld voor scholen die met een brugfunctie aan de slag willen. Je vindt hier voorbeelden uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en praktische tips & tricks. 

Brochure Brugfunctionaris

Brochure Brugfunctionaris op School

In deze publicatie zijn verschillende ervaringen vanuit het po in Groningen samengevoegd. Daarnaast vind je meer informatie over het hoe en waarom van een brugfunctionaris. 

> Download hier de brochure

Profielschets van een brugfunctionaris

Profielschets van een Brugfunctionaris

Op basis van ervaringen uit het vo in Groningen is een profielschets van de brugfunctionaris gemaakt. In deze profielschets vind je de basistaken van een brugfunctionaris en de mogelijke aanvullende aandachtsgebieden. Deze taken zijn opgeschreven op basis van een interview tussen vier brugfunctionaris. Dit document is een tussenproduct en geldt ter inspiratie. Het is niet zo dat de beschreven taken in beton gegoten zijn en voor elke brugfunctionaris in het land gelden.

> Download hier de Profielschets

Voorbeelden uit het land

Wat een brugfunctionaris doet is afhankelijk van de regionale context waarin wordt gewerkt. Wat een werkende aanpak is in de ene regio, hoeft niet te werken in de andere regio. Ter inspiratie hebben we verschillende gesprekken met brugfunctionarissen over het hele land gehouden en omgeschreven in artikelen.

Webinars

Om meer uitleg te geven over de brugfunctionaris zijn er twee webinars gehouden. Je vindt deze webinars op het Youtubekanaal van de GKA.