Interventie Heerlen: Warme overdracht

Heerlen werkt samen met verschillende organisaties. Waaronder zorginstellingen, de peuteropvang en de jeugdgezondheidszorg. Samen zetten zij zich in voor gelijke kansen in wijken met veel armoede in Heerlen.

Heerlen werkt aan twee initiatieven: 

  • Goede overgang van peuter- naar basisschool 
  • Extra inzet van een jeugdconsulent
Heerlen soepele overgang jeugdconsulent

Goede overgang

In Heerlen worden de kinderen van de peuterschool ‘warm overgedragen’ aan de basisschool. Dat betekent dat een leerling van de peuterschool in een gesprek aan de basisschool wordt voorgesteld in plaats van via een brief of e-mail. De achtergrond, thuissituatie en andere belangrijke dingen worden met de basisschool besproken. Zo kan de basisschool mogelijke problemen op tijd aanpakken.

Heerlen gaat ook de jeugdadviseur en jeugdarts uitnodigen bij zo’n gesprek, als het gaat om kinderen die meer hulp of zorg nodig hebben.

Jeudgadviseur

Een jeugdadviseur komt vaker en langer langs op basisscholen in Heerlen. Zo is er meer tijd voor vragen van ouders. Bijvoorbeeld over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind.

Contact

  • Bert Nelissen, voorzitter College van Bestuur Innovo
  • Jeroen Pieters, Adviseur onderwijs Innovo (jeroen.pieters@innovo.nl)