Interventie Almere: Als ik later groot ben

Gemeente Almere wil dat alle Almeerse kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen. Bij de brievenbussen van de interventie ‘Als ik later groot ben’ kunnen daarom alle kinderen en jongeren uit Almere, rijk en arm, laagdrempelig een droom of vraag insturen. Naar aanleiding hiervan nodigen de coördinatoren van de interventie het kind samen met de ouder uit voor een (online) gesprek. In dit gesprek wordt breed in kaart gebracht wat de dromen, vragen en behoeften zijn van het kind en het gezin. Vervolgens worden de gezinnen zo snel mogelijk met bestaand aanbod verbonden.

De brievenbus is er voor álle kinderen en jongeren (0-18 jaar) en hun ouders in Almere. De brievenbus bestaat zowel online (website, Facebook, Instagram, WhatsApp en sms) als offline (brievenbussen, inloopspreekuren). In coronatijd zetten de coördinatoren videobellen en korte videoclips in om kinderen te bereiken en uit te nodigen een droom in te sturen.

Doel en doelgroep van de interventie

Het ondersteunen van kinderen die opgroeien in armoede of in een andere kwetsbare situatie is het onderliggende doel, maar de insteek is positief. De dromen van de kinderen en wat zij nodig hebben om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Er kunnen verschillende dingen nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind: een fiets om naar school te gaan, een laptop om ook thuis te kunnen oefenen met rekenen, bijles omdat een jongere een struikelvak heeft of door omstandigheden in de thuissituatie achterloopt, enzovoorts.

De coördinatoren verwijzen kinderen ook door naar het informele(re) aanbod in de stad. Bijvoorbeeld de gratis sportclinics van de buurtsportcoaches, een kinderkoor in een buurtcentrum en creatieve Artlabs in de stad. Tenslotte worden er beroepencolleges georganiseerd voor groepjes kinderen en jongeren met interesse in een bepaald beroep. Jongeren worden daarnaast ook één op één verbonden met ondernemers en professionals uit de stad om mee te lopen en op die manier kennis te maken met een beroep.

Wie doen er mee?

Het kernteam van de brievenbus ‘Als ik later groot ben’ bestaat uit drie coördinatoren die de gesprekken voeren met de gezinnen en het project zichtbaar maken in de stad. Het netwerk van de coördinatoren is groot: het onderwijs, de wijkteams, het welzijnswerk, lokale en nationale fondsen, sport- en cultuurverenigingen, enzovoorts. Wat opvalt, is dat ook steeds meer private partners zich verbinden aan ‘Als ik later groot ben’. In 2019 is er in navolging van de Landelijke Alliantie Kinderarmoede een Almeerse Alliantie Kinderarmoede opgericht met maatschappelijke en private partijen die zeggen: wij doen iets extra tegen kinderarmoede!

Contact

De gemeente Almere voert de succesvolle aanpak ‘Als ik later groot ben’ nu ruim drie jaar uit. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2.000 dromen ingestuurd en zijn ruim 1.200 kinderen een stapje dichterbij hun droom gebracht. De gemeente Almere is zeer bereid om de kennis die zij hebben hierover te delen. Voor informatie neem contact op via de mail of kijk op de website.

Kernteam

  • Anneke van Grotel (beleidsmedewerker armoede, Gemeente Almere)
  • Andrea Moll-van der Pool (Coördinator, Gemeente Almere)
  • Annemette Hellinga  (Coördinator, Gemeente Almere)
  • Mandy Veldman (Coördinator, Gemeente Almere)