Interventie Zaanstad: Brugfunctionaris op de basisschool

Op acht basisscholen verdeeld over drie wijken in Zaandam werken sinds 2019 brugfunctionarissen. Dit zijn medewerkers die de speciale taak hebben om de verbinding tussen de school en de ouders van de leerlingen te versterken. In deze wijken wonen veel laaggeschoolde mensen met een laag inkomen en een migratieachtergrond.

Het contact tussen de school en deze ouders is vaak lastig, omdat zij vaak niet de Nederlandse taal spreken. De brugfunctionaris is er om de brug te slaan tussen deze ouders en de school, hij of zij verzorgt de communicatie tussen beide partijen. De brugfunctionaris zorgt ook voor verbinding met de organisaties ind e wijk die van betekenis kunnen zijn voor de gezinnen, zoals het Sociaal Wijteam, de jeugdgezondheidszorg of het jeugdteam, de bibliotheek, sportzalen, het milieueducatie centrum of de Gemeente Zaanstad.

Communicatie zorgt voor een goede leerontwikkeling

Het doel van de interventie is pedagogisch ouderschap: het contact tussen de ouders en de school te verbeteren ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. De brugfunctionaris is er voor alle ouders en kinderen die naar de acht basisscholen gaan in de wijken Poelenburg, Pelders-/Hoornseveld en Rosmolenwijk in Zaandam. Deze basisscholen zijn aangesloten bij drie schoolbesturen: Zaan Primair, Agora en SIOZ.

De brugfunctionarissen hebben de tijd en mogelijkheden om op een meer directe en persoonlijke manier dan via de gebruikelijke kanalen van de school met ouders in contact te staan en voor hen belangrijke informatie van school over te brengen. De brugfunctionaris helpt zo nodig de ouders op een laagdrempelige manier bij allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld door hen de weg te wijzen naar instanties die ondersteuning bieden.

De taken van de brugfunctionaris zijn maatwerk en verschillen per school, ouder of kind. Het is afhankelijk van de situatie in wat de brugfunctionaris voor ondersteuning kan bieden. Op zeven van de acht basisscholen is een nulmeting uitgevoerd om de resultaten van deze interventie in kaart te brengen. In het voorjaar van 2021 wordt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen gekeken wat het effect is.

Interventie Zaanstad2

Contactpersonen

  • Zaan Primair; ik@zaanprimair.nl
  • Truus van Pinxteren (Agora): truus.vanpinxteren@agora.nu
  • Tuncay Catak (SIOZ): t.catak@ibsdehorizon.nl