Wendie: studeren was mijn uitweg uit armoede

De documentaireserie ‘Levenslang’ over opgroeien in armoede toont aan dat je armoede een leven lang met je meedraagt. Bekijk de video van Wendie, waarin ze vertelt dat onderwijs haar uitweg uit de armoede is geweest.

De serie ‘Levenslang’ is een coproductie van het programma Gelijke Kansen en de Alliantie Kinderarmoede.

Vicieuze cirkel

Armoede gaat vaak van generatie op generatie over. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten. Wanneer kinderen weten wat ze willen en hoe ze dit kunnen bereiken, is de kans groter dat zij hun diploma halen. Dat maakt de kans op een passende, betaalde baan ook groter. Dat ervoer ook Wendie: zij groeide op in armoede, maar kwam daar uit door te gaan studeren.

Armoede belemmert kansengelijkheid

Armoede belemmert de (talent-)ontwikkeling van een kind en daarmee de kansengelijkheid. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet altijd steun en aanmoediging vanuit huis omdat hun ouders geldzorgen hebben. Ze ervaren stress door de zorgen van hun ouders of het ontbreekt ze aan een rustige plek om huiswerk te maken. De stress die leven in armoede met zich mee brengt is ongezond, slecht voor de schoolprestaties en belemmert de kansengelijkheid.

Signaleringsfunctie school

Om kinderarmoede aan te pakken moeten alle partijen uit de drie leefwerelden van een kind samenwerken: school, thuis en omgeving. Het onderwijs heeft daarin een signaleringsfunctie. Kinderen hebben op school dagelijks contact met leraren en andere onderwijsprofessionals. Zij kunnen armoede (vroeg) opmerken bij kinderen.

Mini-documentaire Levenslang - verhaal Wendie