Ouderbetrokkenheid

Het thema Ouderbetrokkenheid is gericht op het beter betrekken van ouders bij het onderwijs. Bijvoorbeeld door taalles aan te bieden voor ouders die slecht of geen Nederlands spreken.

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school en prestaties van hun kind. Een leerling met betrokken ouders heeft meer kansen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij meer aangemoedigd wordt om verder te leren. Of omdat een leerling hulp bij het maken van huiswerk krijgt van zijn of haar ouders.

Onderzoek

In gesprek

Uit onderzoek (Kraft & Rogers, 2015) blijkt dat als ouders en leraren wekelijks in gesprek gaan over hoe de leerling het doet op school, de prestaties van de leerling verbeteren.

Betrokken bij de school

Ander onderzoek (Avvisati, Gurgand, Guyon & Maurin, 2013) laat zien dat het helpt om ouders bij de school te betrekken. Als ouders meer betrokken zijn, bijvoorbeeld in de ouderraad, gedragen hun kinderen zich vaak beter.

Ouderbetrokkenheid en gemeenten

Aan dit thema wordt extra aandacht besteed binnen de volgende gemeenten: