Gemeente Utrecht sluit zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie

Ministers Slob en Van Engelshoven van OCW hebben samen met wethouder Klein van Onderwijs de Utrechtse agenda van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) ondertekend. Daarmee zijn de grootste vier steden van Nederland (G4) vertegenwoordigd in de alliantie. Samen werken we verder aan het lesgeven in een grootstedelijke context om kansengelijkheid te versterken en iedere leerling en docent optimaal te laten functioneren in een steeds veranderende, diverse samenleving.

Wethouder Anke Klein: “We zetten ons in Utrecht in voor gelijke kansen voor ieder kind. Dat was al een belangrijk speerpunt van het Utrechts college en de Utrechtse Onderwijsagenda. In deze periode waarin alle kinderen aangepast onderwijs volgen, blijkt meer dan ooit hoe hard inzet hierop nodig is. Ieder kind heeft op dit moment een andere leeromgeving, waardoor verschillen in kansen kunnen ontstaan. We zijn nu extra blij dat we toetreden tot de GKA en dat we ook in de toekomst samen hard aan kansengelijkheid blijven werken.” 

Utrecht breidt samenwerkingspartners uit met GKA

Samen met Utrechtse schoolbesturen, (onderwijs)partners en de kinderopvang vormt de gemeente de Utrechtse Onderwijsagenda met als uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Met de GKA-agenda voegt de gemeente hier samenwerking, monitoring en kennisdeling met de andere deelnemers van de GKA toe.

De Utrechtste GKA-Agenda bevat concrete interventies

In de GKA-agenda van Utrecht zijn concrete interventies opgenomen. Het inlopen van achterstanden, een soepele schoolovergang, flexibel diplomeren en investeren in de relatie met ouders zijn een aantal voorbeelden. In september start een aantal scholen met het programma Transformatieve school. Daarnaast wordt zoveel mogelijk kennis en data verzameld op stedelijk en op wijkniveau, om van elkaar te leren.