Soepele overgangen

Het is belangrijk dat leerlingen op het juiste niveau en op een passende school terechtkomen. Vooral bij de overgang naar de middelbare school, het mbo of hbo. Het thema Soepele overgangen is gericht op deze overstap.

Door de overgang goed te begeleiden, is de kans groot dat leerlingen direct op de goede plek terechtkomen. De kans op uitval wordt daardoor kleiner.

Scholen kunnen ouders en leerlingen informeren over de verschillen tussen scholen en de niveaus. Samen kiezen zij de volgende stap in de toekomst van het kind.

Onderzoek

Informeren

Leerlingen maken een betere keuze voor hun volgende opleiding als ze informatie krijgen over de mogelijkheden die zij hebben. De kans dat ze een opleiding in het hoger onderwijs gaan volgen is groter als ze de juiste informatie krijgen.

Door gezinnen op een begrijpelijke manier informatie te geven, help je ze bij het kiezen van een school. Dit helpt vooral bij gezinnen die minder te besteden hebben, of gezinnen met een lagere sociale status.

Begeleiding

Voor een soepele overgang is het ook belangrijk om leerlingen en hun ouders niet alleen bij de schoolkeuze, maar ook tijdens hun schoolcarrière te begeleiden.

Ouders kunnen meer betrokken worden door hen te informeren over de schoolresultaten van hun kind. Leerlingen halen betere resultaten als dit wekelijks gedaan wordt.

Extra aandacht voor en tijdens de overstap

Een andere manier om leerlingen te begeleiden is in de periode voor en tijdens de overgang naar het hoger onderwijs. Leerlingen die deze extra aandacht krijgen, hebben een grotere kans om toegelaten te worden tot een hogere onderwijsinstelling.

Beleid

De volgende beleidsmaatregelen richten zich op het thema Soepele overgangen: 

  • Eindtoets PO   
  • Brede brugklassen  
  • Doorstroomprogramma’s po/vo  
  • 10-14 onderwijs  
  • Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo  
  • Doorstroomrecht vmbo-tl/havo

Soepele overgangen en gemeenten

Aan dit thema wordt extra aandacht besteed binnen de volgende gemeenten: