Soepele overgangen

Het thema ‘Soepele Overgangen’ focust zich op de overgang naar de middelbare school, het mbo en het hbo. De overstap naar een volgende school is een bepalend moment voor de toekomst van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in de volgende stap van de schoolloopbaan, komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Soepele overgangen begint bij soepele begeleiding
Voor veel leerlingen en ouders is de overgang naar een volgende school een spannende stap. Deze stap is vaak ook bepalend voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen, zo is het schooladvies naar de middelbare school vaak ook niveau waarop de leerlingen uiteindelijk uitstromen. Door de overgang goed te begeleiden is de kans groot dat leerlingen direct op de goede plek terechtkomen.

Praktijkvoorbeelden
Binnen tientallen GKA-gemeenten wordt gewerkt aan het thema Soepele Overgangen. Klik hier voor het overzicht van alle interventies over Soepele Overgangen.

Belangrijke documenten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef de Handreiking Schooladvisering; een document met huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk voor het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen uit groep 8.

Daarnaast schreef het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Handreiking ‘Kansrijke doorstroom na de brugklas voor het voorgezet onderwijs’; een document met handvaten voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs.