Interventie ’s-Hertogenbosch: Verzuim voorkomen door te weten wat er op jonge leeftijd speelt

De gemeente ’s-Hertogenbosch probeert op meerdere manieren ervoor te zorgen dat elke jongere de kans krijgt te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Onderdeel hiervan is het terugdringen van verzuim in het primair onderwijs. “Want als een kind elke dag tien minuten te laat komt, mist hij veel op school, met de kans dat hij niet het beste uit zichzelf kan halen”, weet teamleider leerplicht/RMC/Leerlingenvervoer Aleksandra Essens van de gemeente ’s-Hertogenbosch. “Je wilt op jongere leeftijd weten wat er speelt, om verzuim later te voorkomen.” In het voortgezet onderwijs en het mbo zijn al verzuimprotocollen vastgesteld, wordt registratie nauwgezet uitgevoerd en idealiter vroeg aan de bel getrokken wanneer een leerling verzuimt. Maar in het primair onderwijs zijn die preventieve protocollen er niet. En dus startten Leerplicht, GGD en twaalf Bossche basisscholen in het schooljaar 2018-2019 een pilot.

Aan de slag

“Wanneer kinderen verzuimen, kunnen verkeerde patronen erin sluipen”, licht beleidsmedewerker van de GGD Miriam de Werd toe. “De oorzaken zijn verschillend. Denk aan luxeverzuim, structureel te laat komen of vaak ziek zijn. Soms is het vrij gemakkelijk op te lossen: een gesprek met de ouders geeft inzicht. Maar soms blijkt hulpverlening noodzakelijk vanwege een scheiding of psychische problematiek. En een andere keer stelt de Jeugdarts van de GGD inderdaad een medische oorzaak vast. Belangrijk is om vroeg te signaleren en in gesprek te gaan. Zodat we kunnen zorgen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. De samenwerking tussen scholen, GGD en Leerplicht is daarbij zeer belangrijk, en essentieel is dat de school de leiding heeft.” Essens beaamt dat. “Die moet aangeven waar behoefte aan is, wij ondersteunen en faciliteren. Zo hebben we bijvoorbeeld drie keer een schoolpleincontrole gedaan om ouders aan te spreken die te laat komen. Vervolgens kwamen deze kinderen niet meer te laat op school. Op een andere school hebben we een actie gedaan ter voorkoming van afwezigheid op de eerste schooldag na de vakantie. Dankzij intensieve samenwerking waren alle kinderen aanwezig op de eerste schooldag.” 

Ambitie

De voortgang van de pilots wordt gemonitord en twee keer per jaar zitten de partijen om de tafel om de samenwerking verder vorm te geven. Essens: “We zien al dat het succes heeft. In de eerste plaats omdat de registratie van het verzuim is gestegen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar we willen juist het onzichtbare verzuim tegengaan. Zodat we nog beter in beeld hebben welke leerlingen we moeten ondersteunen om het uiterste uit zichzelf te halen. Ten tweede geven eerste resultaten in ’s-Hertogenbosch aan dat deze preventieve aanpak tot veel minder langdurig verzuim in het vo leidt.” De Werd: “De pilot duurt vijf jaar. We hopen dat deze werkwijze daarna structureel is.”

Contact

Gemeente 's-Hertogenbosch

Aleksandra Essens, Leerplicht

E: a.essens@s-hertogenbosch.nl

Miriam de Werd, GGD

E: m.de.werd@ggdhvb.nl