Extra onderwijs

Extra onderwijs is belangrijk om achterstanden, bijvoorbeeld in taal of rekenen, tegen te gaan. Bijles, een zomerschool en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn voorbeelden van extra onderwijs. 

Door extra onderwijs te volgen, kan een leerling met een achterstand beter meekomen tijdens de ‘gewone’ lessen. Hij of zij kan het ritme van de andere leerlingen volgen en is goed voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs. Er zijn verschillende vormen van extra onderwijs.

In deze video vertellen de Weekend Academie, Stichting Petje af en IMC Basis over het belang van extra onderwijs en hoe zij hier invulling aan geven:

Onderzoek

Zomerscholen

Uit onderzoek van Bolhaar, Houkes-Hommes en Van der Ven (2016) blijkt dat extra onderwijs in de vorm van zomerscholen een positief effect kan hebben op de prestaties van leerlingen.

Meer lessen

Daarnaast is onderzocht dat het verlengen van onderwijstijd, bijvoorbeeld door bijles, een positief effect heeft op de schoolresultaten van leerlingen. Dat blijkt uit een overzichtsstudie van de Educational Endowment Foundation (2016).

Beleid

De volgende beleidsmaatregelen richten zich op het thema Extra onderwijs: 

  • Extra geld beschikbaar stellen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
  • Extra geld beschikbaar stellen voor beleid gericht op onderwijsachterstanden

Extra onderwijs en gemeenten

Aan dit thema wordt extra aandacht besteed binnen de volgende gemeenten: