Interventie Almere: Kansrijk in Almere

Samen met het Almeerse onderwijs is een programma op maat geformuleerd gericht op het vergroten van kansen. Het programma richt zich op scholen in het VO en PO. Op dit moment zijn 5 middelbare scholen en 11 basisscholen betrokken.

Bewuste keus voor een breed programma

De focus ligt op drie pijlers:

 • het beter worden in signaleren, ondersteunen en stimuleren van leerlingen en ouders die iets extra's nodig hebben
 • het actief betrekken van ouders bij de schoolloopbaan
 • het betrekken van de (georganiseerde) omgeving bij de school, leerling en ouders

Doelen van de interventie

De gemeente kiest nadrukkelijk voor een breed programma, dat breder kijkt dan alleen onderwijs. Het extra aanbod vanuit school en partners moet zorgen voor:

 • het zorgen voor mentale en materiele ondersteuning van leerlingen en hun ouders (schoolontbijt, welbevinden op school)
 • het vergroten van ouderbetrokkenheid (driehoeksgesprekken)
 • het verbinden van jongeren en hun gezinnen met de wijk waarin ze wonen (Vreedzame Wijk aanpak)
 • het versoepelen van de toegang tot ondersteuning en activiteiten
 • het verstevigen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
 • het ontdekken van talenten en verstevigen van zelfvertrouwen van leerlingen
 • het vergroten van het schoolsucces van leerlingen
 • het vergroten van kennis over gezonde leefstijl en financiĆ«n
 • het verbreden van het wereldbeeld van kinderen