Interventie Almere: Kansrijk in het VO

Samen met het Almeerse voortgezet onderwijs is een programma op maat geformuleerd gericht op het vergroten van kansen. Het is in eerste bedoeld voor vier Almeerse vmbo-scholen. De doelstelling van het project Kansrijk in het VO is het verkennen, vormgeven en uitvoeren van een breed programma voor het vergroten van de kansen van kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en normatief gebied. Dit moet uiteindelijk de negatieve effecten van het opgroeien in armoede verkleinen.

Bewuste keus voor een breed programma

De focus ligt op drie pijlers:

 • talentontwikkeling
 • het actief betrekken van ouders bij de schoolloopbaan
 • het betrekken van de (georganiseerde) omgeving bij de school en het kind

Doelen van de interventie

De gemeente kiest nadrukkelijk voor een breed programma, dat breder kijkt dan alleen onderwijs. Het extra aanbod vanuit school en partners moet zorgen voor:

 • het verbinden van jongeren en hun gezinnen met aanbod in de wijk
 • het versoepelen van de toegang tot ondersteuning
 • het vergroten van het normatief besef van jongeren
 • het terugdringen van overlast in de omgeving van de school
 • het verstevigen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
 • het ontdekken van talenten en verstevigen van zelfvertrouwen van leerlingen
 • het vergroten van het schoolsucces van leerlingen
 • het vergroten van kennis over gezonde leefstijl en financiën
 • het verbreden van het wereldbeeld van kinderen