Dashboard School en Omgeving

In het dashboard School en Omgeving vind je omschrijvingen van de coalities in de vorm van locatieportretten en datasets over de context waarin de coalities opereren. Op de kaart zie je alle coalities die met ondersteuning vanuit dit programma de schooldag verrijken. Alle informatie in het dashboard is met zorg samengesteld, mede op basis van de door deelnemers aangeleverde informatie. Op dit moment is alleen voor de voorlopers meer informatie beschikbaar, dit wordt later aangevuld en uitgebreid met de andere coalities.

De link naar het dashboard vind je hier.