Interventie Venray: ‘Thuis in Taal en Spel’ betrekt hele gezin

De gemeente Venray biedt basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Een hogeschool of universiteit is er niet. Jongeren die willen studeren, verlaten de gemeente en komen meestal niet meer terug. De grensgemeente trekt veel buitenlandse arbeidskrachten aan. Deze factoren zorgen voor een lager opleidingsniveau van de populatie dan bij vergelijkbare gemeenten. Wat opvalt is dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau, ook al zijn ze even intelligent.

Jos Gerards, projectleider van OnderwijsKansen Venray (OK-ay) noemt enkele factoren die onderwijskansen beïnvloeden: “Laagopgeleide ouders en arbeidsmigranten voeden hun kinderen meer verzorgend dan ontwikkelingsgericht op. Thuis wordt veelal in de eigen taal of in het dialect gesproken en ouders beschikken over minder vaardigheden en middelen om hun kinderen te helpen met school en huiswerk. Daar zou ondersteuning al direct effect moeten hebben.”

Aan de slag

OK-ay richt zich op vier pijlers: taal- en spelstimulering thuis en op school door kinderopvang en basisonderwijs, meer actieve ouder- en kind participatie, ambitieus adviseren richting het voortgezet onderwijs en afstroom voorkomen en professionals helpen bij de bewustwording rondom mentale denkmodellen. Eén van de praktijkexperimenten is ‘Thuis in Taal en Spel’. Een pedagogisch medewerker van kinderopvang ’t Nest bezoekt tweewekelijks kinderen thuis met ontwikkelingsmateriaal van de speel-o-theek of de kringloopwinkel. Ouders, broertjes en zusjes worden betrokken bij het spel. Gerards: “Daarmee stimuleren we taal en spel thuis, participeren ouders die zelf ook dingen leren en zorgen we voor een rijker ontwikkelingsaanbod thuis, omdat de materialen een tijdje bij het gezin achterblijven. We beginnen zo al vroeg met het bestrijden van ontwikkelings- en taalachterstanden (0 tot 4 jaar), zodat de overgang naar het basisonderwijs soepeler verloopt. Basisschool De Krokodaris zet deze gezinsondersteuning thuis voort in groep 1 en 2 in afstemming met ’t Nest.

Ambitie

“We werken nu samen met Kinderopvang ’t Nest, SPO Venray, Dynamiek Scholengroep, Montessorischool Venray, Raayland college (vo) en Gilde opleidingen (mbo). Ok-ay zet de vele succesvolle experimenten voort in schooljaar 2019-2020. Thuis in Taal en Spel is één van de initiatieven uit de GKA-Agenda van de gemeente Venray waar de komende periode op wordt ingezet. Het zou mooi zijn als de experimenten opgenomen worden in de routines van de betrokken organisaties en medewerkers. Op die manier blijven de onderwijskansen van kinderen bij wie het niet altijd vanzelf gaat gestimuleerd.”

Contact

Gemeente Venray

Yvet Arts, Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling

Jos Gerards, Projectleider OK-ay

T: 0478 - 52 36 94