Interventie Nijmegen: VVE-plus

Nijmegen wil de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verbeteren. Speciaal hiervoor is VVE-plus bedacht. Voor peuters en kleuters met een onderwijsachterstand is hier extra aandacht in bijvoorbeeld rekenen, taal en sociale vaardigheden. Hierdoor is de achterstand bij de overgang naar groep 3 zo klein mogelijk.

Aan de slag

Deze Nijmeegse interventie is gestart op twee locaties. Basisschoolbestuur Conexus werkt hier samen met de kinderopvang KION en de kinderopvang KINOP. Twee jaar lang wordt er gewerkt aan VVE-plus. Binnen de interventie is ook aandacht voor de manier waarop ouders benaderd worden. Dat moet de communicatie tussen opvang en ouders verbeteren. Ouders krijgen daarbij ondersteuning die helpt met de ontwikkeling van kinderen thuis. Zo gaan ouders aan de slag met digitale boeken en komt de Voorleesexpress langs. Leraren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt in VVE-plus dan ook extra aandacht gegeven aan het trainen van leraren, zodat zij de kinderen nog beter kunnen begeleiden.

Ambitie

Het doel van VVE-plus is zorgen dat de onderwijsachterstand in groep 3 is verdwenen. Of dat lukt wordt onderzocht door universiteiten.