Wethouder Dortmans: "In Helmond willen we écht dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen"

"Het Helmond van nu is in veel opzichten een stuk mooier, beter, socialer en veerkrachtiger dan het Helmond van vroeger", aldus wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond. Zij ziet dat de stad en haar inwoners zich hebben ontwikkeld; ze zijn welvarender geworden. "Als wethouder ben ik daar trots op. Maar wat ik in mijn wethouderschap ook zie, is dat dat niet voor iedereen geldt." Kansengelijkheid staat dan ook hoog op de gemeentelijke agenda. "Door ons aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie, verbinden we onze lokale doelstelling aan de landelijke aanpak kansengelijkheid."  

Ontwikkeling is niet vanzelfsprekend voor iedereen

Hoewel de stad Helmond en haar inwoners zich hebben ontwikkeld, is die ontwikkeling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vertelt Dortmans. "Juist voor diegenen voor wie het allemaal niet vanzelf gaat, zijn wij als gemeentebestuur aan zet. Voor kinderen voor wie het thuis niet altijd veilig is bijvoorbeeld. Voor jongeren en ouderen met een beperking of met gezondheidsproblemen, voor wie het dagelijks leven soms best een uitdaging is. Voor mensen die niet goed kunnen lezen, of de weg niet weten in de digitale wereld."

Portret van wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond
Wethouder Cathalijne Dortmans

Slimme keuzes maken voor interventies

"Juist voor die Helmonders wil ik het verschil maken. Niet vóór hen, maar mét hen: ik geloof in eigen kracht en zelfredzaamheid. En niet door achteraf pleisters te plakken, maar door vooraf te zorgen dat problemen simpelweg niet kunnen ontstaan. De financiële middelen die we daar als gemeente voor hebben, kunnen we maar één keer inzetten. Ik vind het daarom van groot belang om slimme keuzes te maken; om in te zetten op interventies die bewezen effectief zijn."

Jeugd optimaal voorbereiden op de toekomst

"In Helmond willen we écht dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Dat begint natuurlijk – letterlijk en figuurlijk – bij onze jeugd. We vinden het belangrijk dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en veilig en gezond kunnen opgroeien. Om dit te bereiken zetten we in op het versterken van kansen van onze jeugdigen om hen zo optimaal voor te bereiden op de (toekomstige) samenleving. Dit doen wij als gemeente samen met de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en de vele maatschappelijke organisaties en andere partners uit Helmond en de regio. Door ons aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie, verbinden we onze lokale doelstelling aan de landelijke aanpak kansengelijkheid."

De Helmondse Educatie Agenda: een gezamenlijk plan

Hoe pakt de gemeente kansenongelijkheid aan? "Eén van de instrumenten die we hiervoor gebruiken, is de Helmondse Educatieve Agenda (HEA). Via deze agenda spelen wij gezamenlijk in op de (veranderende) omstandigheden, signaleren we mogelijke obstakels in de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren en ruimen we die obstakels ook daadwerkelijk uit de weg. We focussen ons daarbij op een aantal opgaven.

Allereerst de aansluiting van opvang en onderwijs met jeugdhulp. Ten tweede de ononderbroken ontwikkeling, met specifieke aandacht voor taalondersteuning. En ten derde toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap. Kinderen en jongeren die vanuit hun achtergrond of hun financiële situatie belemmerd worden, krijgen daarbij extra aandacht. En wat de HEA bijzonder maakt: het is niet zomaar een gemeentelijk beleidsplan. Het is écht een plan van de betrokken partijen samen."

Samenwerking bewees zijn waarde tijdens corona

"In de afgelopen maanden – toen scholen en opvanglocaties van de één op de andere dag dicht moesten – bewees de hiervoor genoemde samenwerking gelijk zijn waarde. De partijen die samen de HEA hebben opgesteld, wisten elkaar razendsnel te vinden. Ze zorgden ervoor dat onderwijs op afstand vorm kreeg. Dat ieder kind daarbij een laptop of tablet tot zijn beschikking had; óók de kinderen van wie de ouders dat zelf écht niet konden betalen. Dat kinderen voor wie het thuis nu eenmaal niet zo fijn is, in beeld bleven, en zo nodig een fijne opvangplek hadden. Dat kinderen van ouders in cruciale beroepen ook ’s avonds en in het weekend, als papa en mama moesten werken, ergens terecht konden. Ook – of misschien wel juist – in tijden van crisis is kansengelijkheid zó belangrijk."