Wethouder Van Vugt: “Door mooie samenwerkingen kun je betekenisvol zijn voor elkaar”

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda ziet al veel gebeuren in de stad om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. Vooral op het gebied van taal. Maar er kan meer: “Gelijke kansen is essentieel voor alle inwoners van onze mooie stad. We zijn een heel diverse stad, mengelmoes van achtergronden en culturen. Het is daarom noodzakelijk om iedereen hetzelfde perspectief te kunnen geven. Ik ben heel blij met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), als initiatief om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

Onderwijsachterstand en kwetsbare doelgroepen staan hoog op de agenda

“Gelijke kansen staat al langer op de agenda, bijvoorbeeld vanuit het onderwijsachterstandenbeleid: wij hebben voorschoolse educatie op de peuteropvang en schakelklassen in het primair onderwijs. Daarnaast geven de Brede School en de Weekendschool kinderen een steuntje in de rug voor verdere ontplooiing en het helpen vergroten van zelfvertrouwen. Op onze GKA-agenda is er aandacht voor extra kwetsbare doelgroepen, denk aan jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en jongeren uit een taalzwak milieu. De GKA helpt al deze scholen een extra impuls te geven. Ik vind het heel mooi dat we met GKA-projecten inzoomen op het VSO en die specifiek extra aandacht geven. We gaan bijvoorbeeld voor diploma-ontwikkeling voor VSO-scholen. Ik ben supertrots dat we dit voor deze kwetsbare doelgroep gaan doen.”

Wethouder Thierry van Vugt van gemeente Gouda poseert buiten
Wethouder Thierry van Vugt

Laaggeletterdheid aanpakken voor gelijke kansen

“Laaggeletterdheid is aanwezig in Gouda. Dat is een extra barrière voor kinderen van laaggeletterde ouders. Vanuit de Brede School werken we daarom samen met het Taalhuis om de gezinnen waarin kinderen met laaggeletterde ouders opgroeien educatief sterker te laten worden. De coronacrisis heeft onderstreept hoe belangrijk dat is. Met alle taalpartners willen we dat probleem aanpakken.

Een bron om laaggeletterdheid te ontdekken zijn de woningbouwcorporaties. Zij zijn ook een partner in het taalakkoord. Vanwege hun contacten met huurders, die veelal onder de NT2-doelgroep vallen, kan de gemeente makkelijker bij de mensen komen. Langzaamaan bereiken we ook de NT1-doelgroep.”

Taalachterstand drukt groot stempel op studieverloop

“Er zijn veel jongeren die cognitief op havo/vwo toetsen, maar door taalachterstanden niet tot hun recht komen. Dat drukt een stempel op hun verdere leven. Taal mag echter niet de zwakste schakel zijn. Kinderen die van het primair onderwijs overgaan naar het voortgezet onderwijs zouden op hun cognitieve niveau moeten worden geplaatst. Kinderen moeten daar wel zelf wat voor doen en wij ondersteunen ze om die kansen te pakken.”

Samenwerkingen binnen en buiten de gemeente opzoeken

“De Brede School en de Weekendschool hebben een stevig netwerk gebouwd binnen de gemeente en staan daardoor in de belangstelling bij andere gemeenten. Andersom willen wij bijvoorbeeld samenwerken met de gemeente Leiden op het gebied van cultuureducatie. Door mooie samenwerkingen kun je betekenisvol zijn voor elkaar.

Wat ik vooral mooi vind, is dat scholen zelf veel ambitie hebben. Vanuit de scholen laten we ons voeden met de beelden waar nu ontwikkeling nodig is. Vervolgens werken we er hard aan om samen dingen op te zetten vanuit die ambities. De GKA is een mooi haakje om dat te doen en om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Bovendien kunnen we via de GKA buiten de grenzen van gemeenten kijken, profiteren van wat er elders gebeurt en onze kennis en ervaringen delen. De GKA biedt handvaten om samenwerkingen in het onderwijsveld op te zoeken en te concretiseren, daar maak ik dankbaar gebruik van.”