Wethouder Steenbakkers: “Het gaat erom dat kinderen op het niveau zitten dat bij ze past”

“Eindhoven is een stad  in het brainportgebied. Er is grote groei en veel werkgelegenheid, mede door de aanwezigheid van Philips en ASML. Maar sommige mensen kunnen niet meeprofiteren”, vertelt wethouder Stijn Steenbakkers van gemeente Eindhoven. Brede welvaart is het startpunt voor zijn portefeuille en onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

Iedereen doet mee voor het bereiken van brede welvaart

“Als je kijkt naar de onderwijsagenda, dan hebben wij de periode in twee stukken verdeeld: onderwijshuisvesting en scholen aan de ene kant en werken aan inhoud via de Lokale Educatieve Agenda (LEA) (pdf) aan de andere kant. Daarin werken dertig partners in de stad en grote onderwijsbesturen samen voor een aantal thema’s. Iedereen doet mee voor het bereiken van brede welvaart. Daarin zit al verpakt dat iedereen gelijke kansen heeft en moet krijgen, beginnend bij de peuters.”

Portret Stijn Steenbakkers

GKA-agenda versterkt wat er al is

Op de LEA-agenda staat onder andere het verkleinen van verschillen tussen leerlingen, het bevorderen van actief burgerschap, het bestrijden van laaggeletterdheid, het aanbieden van sport en cultuur en het bevorderen van de aansluiting tussen jeugdhulp en school. De GKA-agenda versterkt dit: “ We starten op zeven scholen met verlengde schooldagen, waarbij leerlingen na school onder begeleiding gebruik kunnen maken van sportaanbod en cultuuraanbod. We zien namelijk dat op sommige scholen doelgroepen zitten die daar minder mee in aanraking komen. Tegelijkertijd komen wij weer in aanraking met gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.”

Kijkje in de keuken bij andere gemeenten

Door de aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie ziet Steenbakkers hoe andere gemeenten omgaan met gelijke kansen: “Een reden om aan te sluiten bij de GKA, is om te kunnen zien hoe andere gemeenten het aanpakken, met andere gemeenten in contact te komen en kennis met elkaar te delen. De GKA sloot bovendien perfect aan op de wens van scholen om meer te experimenteren: hoe kun je meer aanbod op school organiseren voor de doelgroepen die dat nodig hebben? In het onderwijsaanbod krijgt dat vorm door bijvoorbeeld na school in een gestructureerde wijze huiswerkbegeleiding aan te bieden voor een groep die dat thuis niet heeft.”

Eindhoven werkt vanuit triple helix aan gelijke kansen

Hoe gaat Eindhoven verder om met het thema gelijke kansen? “Het meest onderscheidende van deze regio is dat we hier werken vanuit de triple helix-gedachte: er is een permanente, diepgaande samenwerking tussen school, bedrijfsleven en de gemeente. We hebben bijvoorbeeld een wekelijks bestuurlijk afstemmingsoverleg kinderopvang-onderwijs met betrekking tot corona, waar we wekelijks bespreken wat we gaan doen. We overleggen regelmatig met Brainport. Toen duizend kinderen zonder laptop thuis moesten blijven, hebben we binnen twee weken laptops en iPads opgehaald. ASML bood ook aan om huiswerkbegeleiding te doen. Daar ligt de kracht om mensen echt gelijke kansen te geven.”

Wij kunnen het ons niet veroorloven om maar één kind te laten ontglippen aan de arbeidsmarkt.

Techniekonderwijs staat centraal in de regio

In deze regio is ieder talent nodig, stelt Steenbakkers. “We zetten continu in op techniekonderwijs. In deze regio hebben we ingenieurs nodig, maar ook mensen die bussen maken, die staan te lassen en te frasen, er is hier echt een maakindustrie. Wij kunnen het ons niet veroorloven om maar één kind te laten ontglippen aan de arbeidsmarkt. Juist voor het praktische werk, want daar is een tekort aan. Ook zetten we in op hybride docenten: ingenieurs van technologiebedrijven in de regio die een uur les geven op scholen. Die scholen die het curriculum optillen naar extra techniek noemen we Brainportschool.”

Naast hybride docenten is er ook aandacht voor hybride scholen. “Wij denken steeds meer na over schoolgebouwen. Door scholen in industriegebouwen te plaatsen, komen leerlingen meteen in aanraking met het bedrijfsleven. Denk aan een hbo-instelling in een industriegebouw, die daardoor direct kan samenwerken met het bedrijfsleven. We geloven steeds meer in die samenwerking.”

Ook aandacht voor internationale invloeden

De gemeente werkt niet alleen samen op regionaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Steenbakkers: “Het aantal internationals in Eindhoven is flink gegroeid. De internationale school puilt uit. We zijn daarom bezig met een nieuw model, waarbij kinderen van expats met een kort verblijf naar de internationale school gaan en kinderen van expats die langer blijven, gaan naar reguliere scholen en krijgen daar extra ondersteuning. Alle leerlingen profiteren hiervan, want zij doen ook meteen interculturele vaardigheden op.”

Onderwijs is de grote equalizer, daar begint het! Daarom is het belangrijk om kinderen al heel vroeg in aanraking te laten komen met verschillende milieus en mogelijkheden.

Toekomstvisie op gelijke kansen

Steenbakker ziet onderwijs als dé plek waar het begint voor gelijke kansen: “We moeten naar een andere manier van kijken en verdelen van onze welvaart in Nederland. Er mogen wel verschillen zijn, maar we moeten daar op een bredere manier naar kijken. Onderwijs is de grote equalizer, daar begint het! Daarom is het belangrijk om kinderen al heel vroeg in aanraking te laten komen met verschillende milieus en mogelijkheden en bubbels te doorbreken. Je moet het onderwijs nog dichter op het bedrijfsleven organiseren. Betrek de stad erbij en onderzoek waar behoefte aan is, want dat leidt tot goede kansen voor later.”

“We zijn bovendien een van de laatste regio’s waar je geen universiteit hoeft te doen om een goed leven op te bouwen en fantastische dingen te maken. Die kracht moeten we behouden. Werk geeft geld, maar ook trots en meedoen in de samenleving. We hopen dat al die kleine projecten, dat het allemaal helpt en kleine stapjes zet om die mensen in staat te stellen die kansen te pakken.”