Wethouder Van der Woude: “Het gaat erom dat kinderen op het niveau zitten dat bij ze past”

“Delft is een stad met een diverse bevolking: 37% heeft een migrantenachtergrond. Het is een kleine wereldstad”, omschrijft wethouder Hatte van der Woude haar gemeente. Vooral op het gebied van taal is er veel te winnen als het gaat om gelijke kansen. Tegelijkertijd heeft de stad te maken met soortgelijke problematiek als de directe G4-buren Rotterdam en Den Haag. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) vormt daarom een belangrijke kennispartner.

Zorgen voor een goede uitgangspositie om kansen te pakken

“De reden dat we het belangrijk vinden om aan gelijke kansen te werken, is dat het niet moet uitmaken waar je wieg heeft gestaan voor het kunnen pakken van kansen. Dat is een breed gedragen uitgangspunt in Nederland. Mensen moeten wel de kansen pakken. Ik geloof overigens niet in ‘kansarm’, maar wel dat je ze in de goede uitgangspositie moet zetten om die kansen te kunnen pakken. Die uitgangspositie proberen we zoveel mogelijk te versterken. Taal is hierin een heel belangrijk onderwerp.”

Wethouder Hatte van der Woude van gemeente Delft

Druk verlichten voor kinderen tijdens hun schoolcarrière

“Het uitgangspunt is niet dat iedereen naar het vwo moet. Die constante stroom opwaarts geeft een enorme druk op kinderen. Het gaat erom dat kinderen op niveau zitten dat bij ze past. Voor de helft van de kinderen in Delft is dat het vmbo en dat is prima. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat kinderen kiezen voor kansrijkere opleidingen dan nu. Daarvoor moeten ze uitvinden wat hun niveau is en welke opleiding ze aanspreekt. We zien namelijk aan de ene kant dat bij een verkeerde keuze studenten snel uitvallen en aan de andere kant dat ze na het afronden werkloos blijven. Andere factoren, zoals de thuissituatie spelen ook mee, maar de aanlooproute is niet helemaal goed. Dat willen we zo goed mogelijk doen.”

Taal is een belangrijk thema voor scholen en de gemeente

“Bij een deel van de kinderen zit een flinke taalachterstand. De achtergrond van deze kinderen is heel divers. Deze problematiek hebben we met schoolbesturen besproken. Taal staat dan ook met stip op 1 als het gaat om belangrijke thema’s die de gemeente en scholen willen aanpakken. Alles heeft uiteindelijk met taal te maken. Het is zonde als kinderen puur door een taalachterstand hun eigenlijke niveau niet kunnen behalen. We zijn daarom bezig met het opzetten van een taalschool.

Samen met onderwijsbestuurders voeren we beleid om de taalachterstand voor iedereen op te lossen. Specifiek van deze agenda is de kopklas. Kinderen krijgen dan een jaar lang extra onderwijs als ze de basisschool af hebben, voordat ze naar de brugklas moeten gaan. Dit is bedoeld voor kinderen die volgens de docent last krijgen van de taalachterstand op de lange termijn. Na de kopklas is de verwachting dat het kind op het niveau kan starten dat bij hem past.”

Verbinden van leefwerelden maakt GKA interessant

“Ik vind het volstrekt logisch om mee te doen met de Gelijke Kansen Alliantie. Het gaat immers om het verbinden van leefwerelden en die optimaal te laten samenwerken voor de best mogelijke uitgangspositie. Het versterken van de verbindingen tussen de leefwerelden heeft even stilgestaan door corona. Wel heb ik veel geleerd en op basis van werkbezoeken heb ik nieuwe dingen zien ontstaan. Allemaal punten die ik in het najaar wil oppakken met scholen. De focus ligt momenteel op taal. Ik doe liever nu een paar dingen goed dan veel verschillende dingen naast elkaar.”  

Hoewel Delft ook met grootstedelijke problematiek te maken heeft, omdat de stad wordt ingeklemd tussen Rotterdam en Den Haag, zijn de budgetten aanzienlijk kleiner. Dat maakt sommige zaken lastiger op te lossen, zoals het lerarentekort. “We kijken daarom graag met de GKA naar hoe we doelen scherp kunnen formuleren om vervolgens samen te zien hoe het zich ontwikkelt.”

Ik vind het volstrekt logisch om mee te doen met de Gelijke Kansen Alliantie. Het gaat immers om het verbinden van leefwerelden en die optimaal te laten samenwerken.

Nieuwe inzichten helpen doelen bereiken op gebied van gelijke kansen

In de afgelopen maanden heeft wethouder Van der Woude een aantal nieuwe inzichten opgedaan ten aanzien van het aanpakken van grootstedelijke problematiek en de onderwijsachterstanden als gevolg van corona. “Er is een aantal inzichten opgedaan die ik niet had verwacht:

  • Waar digitaliseringsprogramma’s maar moeilijk op stoom kwamen, is dat tijdens de sluiting van scholen binnen enkele weken gelukt. Hoewel leraren liever fysiek les geven, merken ze dat bepaalde digitale werkwijzen de druk verlichten die ze ervaren vanwege het lerarentekort.
  • Gezinnen waarvan we dachten dat het fout zou lopen, bijvoorbeeld vanwege spanningen thuis, bleken het juist goed te doen. Ik zag ook dat ouders die zich niet zo inzetten voor school, hun kinderen ineens breuken gingen uitleggen en dus meer betrokkenheid toonden. Ouders bleken dus veel meer te kunnen, omdat ze dat vertrouwen kregen.
  • Heel slimme kinderen deden het beter met school, die zijn uiteindelijk voor gaan lopen. Waarschijnlijk omdat ze niet meer gefrustreerd werden door de strakke structuur van school.

Deze en andere verhalen waren bijzonder om te horen. We willen vanaf het najaar ook zeker wat doen met de nieuwe inzichten die we hebben opgedaan.”