Interventie Arnhem: Presikhaaf University vecht voor gelijke kansen

Kinderen en jongeren uit de Arnhemse wijk Presikhaaf groeien op in een lagere sociale, economische positie waardoor ze vaker minder kansen hebben. Dat kan anders, vonden wijkbewoners Melvin Kolf en Nabil El Malki. Zij startten Presikhaaf University. Kolf: “Wij laten een ander geluid horen. Bij ons krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. Zo willen we gelijke kansen creëren voor de kinderen en jongeren.”

Aan de slag

Kinderen uit groep 7 en 8 van bassischolen De Werf en Parkschool kunnen een middag in de week terecht op school en drie middagen in de week bij Buurtcentrum De Overkant. Daar krijgen ze eerst een uur huiswerkbegeleiding om daarna een uur te sporten. “Al kunnen ze ook kiezen voor nog wat meer persoonlijke begeleiding in het tweede uur”, vult Kolf aan. Ook jongeren uit de eerste, tweede of derde klas van het voortgezet onderwijs kunnen binnenlopen voor begeleiding. De kinderen worden begeleid door jongeren in de leeftijd tussen 16 en 27 jaar uit de wijk. En ook de begeleiders ontwikkelen zich. Zij werken aan positieve identiteitsvorming, bereiden zich voor op de arbeidsmarkt én leren vaardigheden om een kind te begeleiden. Hoe leg ik iets uit? Hoe presenteer ik mezelf?”

Interventie Presikhaaf University in Arnhem

Ambitie

“Sinds oktober 2018 zijn we officieel gestart als Presikhaaf University met honderd kinderen en vijftig begeleiders. We krijgen veel positieve reacties. Ouders zeggen dat hun kind nu wél het huiswerk af heeft en beter kan plannen. Scholen geven aan dat de sfeer in de klas is verbeterd en Cito-scores en schooladviezen zijn omhoog gegaan. We zijn ervan overtuigd dat Presikhaaf University hieraan heeft bijgedragen, maar willen dat graag meetbaar en tastbaar maken. Er loopt al een onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Fontys Hogescholen naar het effect van onze aanpak op de kinderen en jongeren die wij begeleiden. We willen ook de overgang van po naar vo monitoren. De centrale vraag is of er verbetering optreedt dankzij Presikhaaf University. Over drie jaar hopen we dat met cijfers aan te kunnen tonen.”

Contact

Paul Winters

E: paul.winters@arnhem.nl

Melvin Kolf

Mede-oprichter Presikhaaf University

E: m.kolf@presikhaafuniversity.com

T: 06 28 70 96 21