Sport en cultuur

Sportieve en culturele activiteiten zijn belangrijk voor kinderen. Ze voelen zich hierdoor lichamelijk en geestelijk beter. Niet alle kinderen worden van huis uit aangemoedigd om aan deze activiteiten mee te doen. En soms is er thuis simpelweg geen geld voor.

Door als school sport- en cultuurlessen te organiseren, hebben álle leerlingen hier voordeel van. Kinderen die zich goed voelen, presteren ook beter op school. Zo krijgt iedere leerling een gelijke kans. Dat maakt het thema Sport en cultuur belangrijk voor het programma Gelijke Kansen. 

Onderzoek

Bewegend leren

Uit onderzoek van Hartman, de Greeff, Verburgh, Meijer, Van der Fels en Visscher (2015) blijkt dat kinderen die drie keer per week bewegend reken- en taallessen volgen, beter kunnen rekenen en spellen.

Meer gym

Ook meer gymlessen zorgen voor betere prestaties: het denkvermogen van leerlingen gaat omhoog als ze meer gymlessen volgen. Dat blijkt uit onderzoek van Knauw, Lechner en Relmers (2018).