Interventie Achtkarspelen: Zet actief in op verbreden van de horizon

Talent volledig benutten en kinderen van jongs af aan een goede start geven: dát is het doel van wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. Samen met drie onderwijspartners formuleerde hij drie concrete ambities om dit mogelijk te maken. "Een Top VVE, taalontwikkeling met daarin bewust een plek voor het tweetalig opgroeien met de Friese taal, en talentontwikkeling. Daar gaan we komende jaren aan werken”, aldus Spoelstra.

Aan de slag

“Er blijft talent onbenut in Achtkarspelen”, vervolgt Spoelstra. “Bovendien vergrijst de regio en laten de cijfers zien dat we op landelijk en op provincieniveau achterblijven. Daar moeten we mee aan de slag. Het professionaliseren van de VVE stond al op de landelijke en dus ook de lokale agenda. Daarnaast gaan we aan de slag met taal. In 2020 ligt er een plan voor ‘taalrijk beleid’ met daarin onder meer een rol voor de (Fryske) BoekStartcoach en aandacht voor de ontwikkeling van doorgaande taallijnen (0-18 jaar) en digi-Taalhuizen.”

Derde punt op de agenda is het verbeteren van de kansen-ontwikkel-infrastructuur. “Er gebeurt al veel, maar dat willen we nu structureler aanpakken. Bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van Bouwen aan Ambitie (BAA). Binnen dit project volgen kinderen een ambitieroute die past bij hun talenten en interesses. Het brengt diverse beroepen onder de aandacht van jongeren en stimuleert het ondernemend gedrag van kinderen. Een ander punt op onze agenda is de extra aandacht voor de overgangen van het voorschoolse tot voorbij het voortgezet onderwijs.” Bij dit alles zijn veel partijen betrokken. Denk aan de GGD, gebiedsteams, peuteropvang, basisscholen, voortgezet onderwijs, de Gelijke Kansen Alliantie, gemeenten in Noordoost Friesland, RMC, bedrijven en ondernemers. 

Verschil monitoren met data

“In de eerste plaats moeten we verschil gaan merken bij de kinderen en jongeren, maar net zo goed bij de docenten, ouders en maatschappelijke partners. Samen bekijken we hoe we alles kunnen monitoren, waarbij we veel gebruik willen maken van bestaande data. De gemeenteraad heeft de plannen in het voorjaar van 2019 vastgesteld, in 2021 willen we laten zien waar we staan.”

Contact

Sytze Nauta

Wethouder Gemeente Achtkarspelen

E: sj.nauta@achtkarspelen.nl

T: 0511 54 81 59