Oriëntatiewijzer Extra onderwijs

Wilt u zelf aan de slag met extra onderwijs om de kansengelijkheid voor kinderen te bevorderen?

Bekijk dan de oriëntatiewijzer. Dit helpt u bij het opzetten van een extra onderwijsprogramma. De oriëntatiewijzer is een product van de Weekend Academie, Stichting Petje af en IMC Basis.