Interventie Weert: Uitbreiding aanpak kansengelijkheid van po naar vo

Weert werkt aan gelijke kansen. De gemeente zet al in op extra ondersteuning voor peuters en het bieden van naschoolse activiteiten voor basisschoolleerlingen. Aanvullend wordt ingezet op het verminderen van kansenongelijkheid voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Riek Klaessen, beleidsadviseur onderwijsachterstanden en preventief jeugdbeleid: “Daar is ook nog winst te behalen.”

Aan de slag

“Van oudsher hebben gemeenten minder invloed op het voortgezet onderwijs, omdat dit bovenlokaal door schoolbesturen wordt geregeld”, vervolgt ze. ”Maar in het Unicef rapport ‘An Unfair Start’ staat het vo in Nederland op de 26e plek, terwijl we in het primair onderwijs op de eerste plaats staan als het gaat om lage kansenongelijkheid. Hoe zit het met kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs in de regio Weert, hoe komt dat en waar liggen de verbeterpunten? Dat gaan we samen met het voortgezet onderwijs onderzoeken.”

Weert zet al sterk in op voorschoolse educatie. “Alle kinderen hebben toegang tot peuteropvang, zodat we al in een vroeg stadium zien of een kind extra ondersteuning nodig heeft en we vanaf het begin een open relatie opbouwen met ouders.” Kinderopvang en scholen organiseren veel naschoolse activiteiten. Maar niet-werkende ouders krijgen geen kinderopvangtoeslag, terwijl deze kinderen het misschien wel het hardst nodig hebben. “Op scholen met een hoog percentage onderwijsachterstanden bieden we kinderen vanuit de gemeente een plek aan. Dit experiment is net gestart en kan in de toekomst ook in andere wijken worden ingezet.”

Ambitie

“Het thema kansenongelijkheid in het vo wordt in de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd verder uitgewerkt met onderwijs, kinderopvang en partners in zorg en welzijn”, vertelt Bouke Kouters, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs. “We vergelijken met andere gemeenten en stellen een plan van aanpak op.”

Contact

Riek Klaessen

Beleidsadviseur Onderwijsachterstanden en Preventief jeugdbeleid bij de gemeente Weert

E: r.klaessen@weert.nl

Bouke Kouters

Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Weert

E: b.kouters@weert.nl

T: 06 36 28 44 84