Interventie Tilburg: T-primair

De acht besturen van Tilburgse basisscholen gebruiken bestaande en nieuwe activiteiten om te zorgen dat hun leerlingen gelijke kansen krijgen. Het verschilt per wijk welke problemen er zijn en hoeveel ondersteuning er nodig is.

Van een meetbaar naar een merkbaar resultaat gaan

Sommige kinderen in Tilburg groeien op in armoede. Dat kan te maken hebben met werkloosheid en laaggeletterdheid van ouders. 

Tilburg T-primair

Drie maatregelen

Samen zijn de basisscholen verenigd in stichting T-Primair. De stichting gebruikt drie maatregelen die moeten zorgen voor gelijke kansen: 

  1. Zorgen voor een sterke samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen. Daardoor wordt een taalachterstand op tijd opgemerkt. 
  2. Werken aan een brede talentontwikkeling. Dat betekent dat alle kinderen kennismaken met sport, cultuur, natuur, milieu, wetenschap en techniek. Zo komen ze er achter waar hun talenten liggen en wat ze leuk vinden. 
  3. Een goede overgang naar de middelbare school. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van leraren uit de onderbouw van de middelbare school met de bovenbouw van de basisschool.

Het verenigen van de scholen in T-Primair heeft als bijkomend voordeel dat er een goede samenwerkingspartner is voor andere lokale instellingen en initiatieven.

De ambitie van T-Primair is van een meetbaar naar een merkbaar resultaat gaan. Dat betekent dat ouders, kinderen en leraren moeten voelen dat het beter gaat. Voorzieningen die gelijke kansen voor kinderen versterken moeten daar bij helpen. 

Zo is er een leerlingvolgsysteem waarmee de basisscholen kunnen zien hoe hun oude leerlingen het doen op de middelbare school. Als daarin wordt gezien dat een school minder goed adviseert, gaat de stichting daar mee aan de slag.

Contact

Pieter Jansen, directeur stichting T-Primair (pieter.jansen@tprimair.nl)