Interventie Tilburg: ‘Mattie’ ondersteunt kinderen bij overgang naar voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind spannend. “Helaas weten we dat niet ieder kind ‘goed landt’”, zegt Gaby Rog, coördinator R-Newt kids. “Soms voelt een kind zich niet prettig, valt het uit of zakt het naar een lager schoolniveau. Welke kinderen dit risico lopen, is niet altijd te zeggen. Daarom willen wij alle kinderen ondersteuning bieden bij de overgang. En wij niet alleen, maar ook de werkgroep po-vo vanuit T-primair en Portfolio.” Daarom start de gemeente Tilburg in samenwerking met ContourdeTwern een pilot van het Mattie-project.

Aan de slag

Binnen de pilot bieden ‘Matties’ veertig kinderen een jaar lang één tot tweeënhalf uur per week ondersteuning tijdens de overgang naar de middelbare school. “Deze kinderen vormen een doorsnede van achtste groepers die de overstap naar het vmbo gaan maken”, vervolgt Rog. “Halverwege groep 8 bespreekt de Mattie-coördinator met school, de ouders en het kind waar behoefte aan is. Vervolgens koppelt de coördinator het kind aan een Mattie. Onze Matties zijn 15 tot 35 jaar, wonen in Tilburg en hebben het zelf niet altijd gemakkelijk gehad. Ze weten dus waar ze het over hebben. Zij helpen het kind bijvoorbeeld bij de keuze voor een middelbare school, bij het leren plannen van huiswerk en in de omgang met veranderingen. Dat doen zij een jaar lang, ook tijdens de zomervakantie. Daarna volgt een evaluatie en is het kind hopelijk goed geland. Daarnaast willen we met behulp van het Mattie-project de intrinsieke motivatie van jongeren voor onderwijs verhogen en belangrijke studieloopbaanvaardigheden versterken.”

Ambitie

De pilot is gestart in het schooljaar 2019-2020. “Ons doel is om twee jaar lang veertig kinderen te begeleiden. Uiteindelijk zouden we alle kinderen die er behoefte aan hebben een Mattie willen geven.”

Contact

R-Newt Kids

Gaby Rog

Coördinator

E: gaby@r-newt.nl

T: 013 543 01 40 of T: 06 22 76 13 23