Interventie Rotterdam: Lesgeven in de grote stad, daar moet je op getraind zijn

Muziekles, dansles of kunstzinnige vorming: cultuureducatie is niet alleen inspirerend voor kinderen, maar het geeft ze ook zelfvertrouwen en draagt bij aan hun kennis en vaardigheden. Dat is belangrijk in een grote stad als Rotterdam, waar sommige kinderen leven in armoede, met taalachterstanden of met verschillende etnische achtergronden. Maar zijn kunstvakdocenten wel voldoende toegerust om in zo’n superdiverse klas met botsende sociale codes en verschillende sociale ladders les te geven? Andrea Svedlin van de gemeente Rotterdam: “Niet altijd. Uitval en verloop is jammer, zeker aangezien er al een groot lerarentekort is.”

Aan de slag

Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie wordt bekeken hoe een bredere expertise rond het lesgeven in een grootstedelijke context ingebed kan worden in de docentenopleidingen, zodat docenten beter toegerust zijn om met de groepsdynamiek en de verschillende werelden -thuis, school en straat- van jongeren uit de grote stad om te gaan. “Cultuureducatie kan in deze regio zorgen voor verbinding, kinderen kunnen hun creativiteit kwijt en krijgen zelfvertrouwen. Maar dan moet een leerkracht wel begrijpen waar de kinderen vandaan komen en wat ze nodig hebben.”

Ambitie

De gemeente Rotterdam wil onderzoeken of het mogelijk is om dit programma niet alleen in te zetten voor docenten die al voor de klas staan, maar ook voor docenten die nog in opleiding zijn. Dat doet de gemeente samen met muziek en dansopleiding Codarts en de Willem de Koning Academie, gespecialiseerd in beeldende kunst en vormgeving. “We willen aankomende leerkrachten eerder bewust maken van wat er speelt en welke vaardigheden nodig zijn om in de grote stad les te geven. Zo werken we preventief aan uitval en verloop.”

Contact

Andrea Svedlin

Senior beleidsadviseur Cultuur en strateeg bij de gemeente Rotterdam

E: am.svedlin@Rotterdam.nl

T: 06 12 62 97 50