Wethouder Van Ginderen: "Durven om snelle stappen te zetten"

Gemeente Roosendaal doet al best veel op het gebied van gelijke kansen, vertelt wethouder René van Ginderen. “Er is aandacht voor onderwijsachterstanden, er zijn taalakkoorden in de regio, we hebben een armoedebeleid. Wij denken juist dat het in deze periode – tijdens corona – goed is om gelijke kansen als speerpunt te benoemen. Dit zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar de praktijk laat wat anders zien.” Van Ginderen noemt de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) een mooi instrument om het onderwerp scherper naar voren te brengen en om buiten de geijkte paden te komen.

Vertrouwen geven aan het onderwijsveld

De wethouder heeft niet alleen onderwijs in zijn portefeuille, maar ook jeugd, sport en arbeidsmarkt. “Ik heb bewust gekozen voor deze combinatie, omdat de onderwerpen elkaar goed aanvullen. Alles komt bij elkaar, dat zie ik nu goed tijdens coronacrisis.” In de afgelopen jaren is het onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld onderwijsachterstanden vanuit de gemeente ingericht. Dat wordt nu omgedraaid: “Ik wil de vraag stellen aan scholen: hoe zouden jullie het doen? Dan wil ik niet alleen kijken naar aantallen schakelklassen, maar naar de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Het gaat om vertrouwen geven aan het onderwijs; als zij denken dat er een andere manier is om iets aan te pakken, gaan we dat doen.”

Portret René van Ginderen

Aandacht geven wekt vertrouwen bij de doelgroep

Wat het programma Gelijke Kansen aantrekkelijk maakt, is de aandacht die je aan het onderwerp kunt geven als gemeente. En als je aandacht geeft, wek je vertrouwen, juist bij degene bij wie vertrouwen niet vanzelfsprekend is. En voor mij biedt GKA een mooi middel om de aandacht te kunnen geven. Niet in de doorsneeprogramma’s, maar juist om buiten de gebaande paden te treden. Daarom vind ik het een mooi initiatie om op mee te liften.

Versterking van de regionale samenwerking

Hoe kan de gemeente aandacht blijven geven aan gelijke kansen? Bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan. In de gemeente, maar ook daarbuiten. Van Ginderen: “Er zijn samenwerkingen tussen gemeenten, maar iedereen heeft zijn eigen couleur locale. In mijn gemeente wil ik er toch dit sausje van gelijke kansen overheen gooien. Ik denk eerlijk gezegd dat een stimulans vanuit GKA, waar je initiatieven kunt volgen, leidt tot meer regionale samenwerking. Dat zou een mooie bijvangst hiervan zijn: nog meer versterking van de regionale samenwerking. Toch is dat lastig hoor, want als je kijkt naar onderwijs, lopen de initiatieven in de regio door elkaar heen. ”

We moeten tempo maken! Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de GKA zich zo snel mogelijk overbodig maakt.

Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede startkwalificatie

“We zijn in staat om dingen ingewikkeld te organiseren, terwijl de uitdaging voor kinderen hetzelfde is, namelijk zorgen voor een goede startkwalificatie. Toch zie je in de regio verschillen, omdat je soms stedelijke gebieden en minder stedelijke gebieden hebt. Sommige kinderen moeten bijvoorbeeld een stuk reizen voor ze op een school zijn. Dat heeft gevolgen, zeker bij bijvoorbeeld een gezin in armoede. Is er wel of geen fiets beschikbaar? Spreiding in regionaal gebied heeft zo zijn uitdagingen.

Op dit moment hebben we sterk ingezet op taal en taalprogramma’s en je ziet dat we een steeds groter bereik krijgen. Het is heel breed opgezet met veel partijen en daar wil ik niet in sturen. Nee, laat gaan! Juist door ze te stimuleren, gebeurt er wezenlijk iets. Ook is er een taalakkoord met andere gemeentes. Dat is niet alleen symbolisch, want elke keer als we een onderwerp bespreken, halen we het erbij: wat betekent dit dan op het gebied van taal? Op die manier wordt de aandacht voor taal steeds meer vanzelfsprekendheid.”

Voorbeelden delen en snelle stappen zetten voor gelijke kansen

“Het is belangrijk is om goede voorbeelden met elkaar te delen. Zeker omdat ik zelf niet zo creatief ben; dan kijk ik graag af bij anderen. Mooi voorbeeld: ik zit in de G40, daar haal ik altijd wel wat op. Je praat met collega’s, dat inspireert. Dat is ook de bedoeling van gelijke kansen: het inspireert en dat enthousiasmeert.”

Van Ginderen kijkt liever niet naar de lange termijn: “Een langetermijnvisie? We moeten tempo maken! Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de GKA zich zo snel mogelijk overbodig maakt. Daar hoort geen langetermijngedachte bij. En ook geen klein stapje. Ik vind echt dat we snelle stappen moeten zetten. Want we voelen allemaal aan, alle bestuurders, hoe dit leeft. En dan moet je snelle stappen durven zetten. Pak dan nu wel je kans. Wij doen mee met de GKA, maar eigenlijk moeten alle gemeenten zich erbij aansluiten en die kans niet laten liggen.”