Interventie Roermond: Buddy's als rolmodel

Veertig leerlingen van het BC Broekhin in Roermond zitten in een gratis huiswerkklas. Ze worden begeleid door twee leraren én door bovenbouwleerlingen. Ook ouders worden meer betrokken bij de school.

Het uiteindelijke doel is jongeren in de onderbouw sterker te maken zodat ze naar een hoger niveau kunnen doorstromen

De leerlingen in de huiswerkklas krijgen ondersteuning voor de vakken die ze volgen. Niet alleen door de leraren. Bovenbouwleerlingen van Havo en VWO dienen als rolmodel. 

Door leerlingen aan elkaar te koppelen, hoopt de school dat de begeleiding succesvoller is dan wanneer leerlingen alleen aan een leraar gekoppeld zijn. Leraren staan toch iets verder van een jongere af.

Verdere inspiratie

De jongeren worden geïnspireerd om hun dromen na te jagen. Hiervoor worden er activiteiten en lezingen georganiseerd, waar sprekers over hun loopbaan vertellen.

Dit kunnen succesvolle sporters of mensen uit het bedrijfsleven zijn. Maar dat hoeft niet. Het gaat er niet om of ze advocaat of timmerman zijn. Het gaat er om hoe ze hun eigen dromen hebben waargemaakt.

Doorstromen

De school hoopt met de begeleiding en lezingen de jongeren betere kansen te bieden. Ook gaat de school leraren trainen in het geven van begeleiding.

Daarmee wil de school zorgen dat er begeleiding van goede kwaliteit wordt gegeven. Ook in de toekomst. Het uiteindelijke doel is jongeren in de onderbouw sterker te maken zodat ze naar een hoger niveau kunnen doorstromen.

Contact

Samira Ben Brahim, projectleider (s.benbrahim@broekhin.nl)