Interventie Medemblik: Taalslag

In West-Friesland kwam extra aandacht voor taalles toen er Syrische en Eritrese vluchtelingen naar de regio verhuisden. In het project Taalslag ontwikkelt West-Friesland een plan van aanpak voor leerlingen die een andere taal spreken Nederlands. Daardoor kunnen zij de overstap maken naar het mbo.

Vluchtelingen die Nederlands spreken, kunnen meedoen in de samenleving. Ze kunnen een gesprek voeren, werk zoeken of een opleiding volgen. Daarom is het belangrijk dat ze snel en goed Nederlands leren. Jongeren én volwassenen.

Het maakt niet uit wat de reden van de taalachterstand is. Ook anderen met een taalachterstand kunnen taalles krijgen, dus niet alleen vluchtelingen.

Aan het project werken de zeven West-Friese gemeentes, mbo-instelling het Horizon College en het Samenwerkingsverband VO West-Friesland mee.

Veel verschillen

De mensen in de groep die Nederlands gaan leren verschillen erg van elkaar. Qua leeftijd, opleiding, achtergrond en ook talen die ze al spreken.

Pas in het begin

Taalslag is pas net gestart. De gemeenten en scholen zijn nu bezig met het organiseren van startbijeenkomsten. Vluchtelingen die meedoen aan Taalslag starten nu in het normale onderwijs. Taalslag geeft ze extra ondersteuning, zodat ze de lessen in het Nederlands kunnen volgen.

In de tussentijd wordt gekeken naar projecten in andere regio’s. Met de ideeën die daar uit ontstaan wordt de komende jaren aan Taalslag gewerkt. Een onderzoeksbureau kijkt welke acties er nodig zijn en hoe het project verder uitgewerkt kan worden. 

Het doel is dat de regio over drie jaar weet hoe er beter en sneller taalles gegeven kan worden aan vluchtelingen