Interventie Medemblik: Doorgaande leerlijn zorgt voor betere instroom naar basisschool

Hoe voorkom je ongelijke kansen op jonge leeftijd? De gemeente Medemblik gaat met die vraag aan de slag en richt zich op het versterken van een werkende, doorgaande (ontwikkel)lijn van VVE naar po. Anita Zwicky, senior beleidsmedewerker Onderwijs en Sociaal Domein: “Kinderen verdienen een goede overdracht, of ze nu van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of vanuit huis aan de basisschool starten. Een doorlopende lijn draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Het verlagen van taalachterstanden en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen is hier onderdeel van.”

Aan de slag

Kinderen komen soms pas in beeld wanneer ze op vierjarige leeftijd met school starten. Met name bij kinderen van arbeidsmigranten is er dan een (taal)achterstand. “Bovendien kennen ouders het Nederlandse schoolsysteem en de mogelijkheden niet. De verbinding met bijvoorbeeld consultatiebureaus is hierin belangrijk, maar ook ouderbetrokkenheid. We willen experimenteren met maatwerkinterventies voor taalbevordering, zoals een taalaanbod thuis. Daarnaast willen we inzetten op professionalisering van docenten rondom taalontwikkeling en schoolmaatschappelijk werk in de scholen, zodat leerkrachten hulp krijgen van professionals en de lijnen kort zijn. Ook de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt gaan we versterken. We willen kinderen al vroeg kennis laten maken met het bedrijfsleven, zodat ze later een goede keuze kunnen maken voor het voortgezet onderwijs.”

Ambitie

De gemeente Medemblik is gestart met een vooronderzoek om te kijken met welke partijen geschikte samenwerkingspartners zijn. “We zijn in gesprek met basisscholen, voorscholen, schoolmaatschappelijk werk en consultatiebureaus, maar ook met andere West-Friese gemeenten om te kijken welke concrete interventies er in 2020 en 2021 mogelijk zijn om die doorlopende ontwikkellijn te versterken.”

Contact

Anita Zwicky

Senior beleidsmedewerker Onderwijs en Sociaal Domein

T: 06 30 75 58 2