Interventie Hoogeveen: ‘Een nieuwe generatie opleiden’

Er is een cultuuromslag in gang gebracht in Hoogeveen. Met het geld van de eerste subsidieronde van de Gelijke Kansen Alliantie is een training gefinancierd waarbij diverse docenten en medewerkers van maatschappelijke partners in Leeds hebben geleerd over de ‘verbindende aanpak’. Johanna Sellis, programmamanager Jong Hoogeveen: “We hebben gewerkt via het ‘train the trainer’-concept zodat het effect zich als een olievlek kon uitbreiden. En dat is gebeurd. Hoogeveen is een nieuwe generatie aan het opleiden.”

Aan de slag

“Hoogeveen kent generatieproblematiek van armoede, lage opleiding en weinig toekomstperspectief”, vervolgt ze. “Dat willen we doorbreken met de verbindende aanpak. Die aanpak draait om hoe je het verschil maakt in het leven van kinderen met behulp van het bouwen van een goede relatie. Dertig mensen kwamen enthousiast terug uit Leeds en inmiddels hebben zij al meer dan tweehonderd anderen getraind. Onder de trainers zijn veel docenten. We maken nu ruim 1 fte vrij om de aanpak nog meer te ondersteunen.” Mooi is dat de verbindende aanpak nog verder doorwerkt. “Zo trainen we bijvoorbeeld ook kinderen zelf, zodat zij leren om zelfstandig conflicten op te lossen en hoe je relaties bouwt, onderhoudt en herstelt.”

Ambitie

In de toekomst wil Hoogeveen jongeren bovendien betrekken bij lastige thema’s zoals armoede, mishandeling en veiligheid in de wijk. “Geen gezellige onderwerpen, maar wel fundamentele thema’s die ertoe doen. De denkkracht van kinderen is heel sterk, die gedachte vormt de basis van de verbindende aanpak. Als je hen niet betrekt bij dit soort thema’s, verandert er onvoldoende. Je moet het samen doen.” Ander onderwerp van aandacht is onderadvies. “Scholen en gemeente nemen onder de loep wanneer en waarom er sprake is van een lager niveau dan gemeten. Mochten we constateren dat er een probleem is dat we gezamenlijk moeten aanpakken, dan pakken we dit uiteraard samen met jongeren aan.”

Contact

Johanna Sellis

Programmamanager Jong Hoogeveen

E: j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl