Interventie Jong Hoogeveen

Het initiatief Jong Hoogeveen is genomen door de gemeente. Coaches worden opgeleid om kinderen en jongeren te ondersteunen, op school maar ook thuis. Het doel is een kindvriendelijk Hoogeveen.

Ieder kind heeft een betekenisvolle ouder nodig

In Hoogeveen werken jongeren, scholen, ouders en coaches volgens de methode ‘restorative practice’. De belangrijkste onderdelen van deze methode zijn met elkaar in gesprek gaan, en samenwerken. Het idee is dat jongeren meer kansen krijgen als er niet van alles voor, maar met ze wordt gedaan.

Hoogeveen initiatief jong hoogeveen

Begeleiding

Jongeren hebben een stabiele omgeving nodig. Ouders spelen daarin een grote rol. Maar als één of beide ouders die rol niet kan pakken, dan moet er iemand in de omgeving zijn die het kind begeleid. Ieder kind heeft een betekenisvolle ouder nodig.

De gemeente traint tien coaches om jongeren te begeleiden. Op twee basisscholen zijn er ook nog twee coaches met de opleiding. Voor de begeleiding kijken de coaches bij iedere jongere wat nodig is.

Op dit moment krijgen jongeren hulp en ondersteuning. Coaches en jongeren leggen verbindingen en gaan in gesprek. Jongeren krijgen daarbij de ruimte om te vertellen wat zij belangrijk vinden. 

Omgeving

De coaches begeleiden ook mensen in de omgeving van de jongeren. Zij leren daardoor ook hoe ze mee kunnen helpen. Zo werken omgeving, coach en jongere samen om kansen te vergroten. 

In de toekomst

Nu is vooral te zien dat er hulp en begeleiding wordt gegeven. Maar ook op lange termijn worden resultaten verwacht. Jong Hoogeveen hoopt dat mensen over een aantal jaar zullen zeggen: “wat goed dat ik in Hoogeveen opgegroeid ben!”

Contact

Jong Hoogeveen, info@hoogeveen.nl, 14-0528