Het verhaal achter de cijfers

Ruben van Waardhuizen is regiocoördinator  van de Gelijke Kansen Alliantie in Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Hij vertelt hoe belangrijk het verhaal áchter data is.

Blog Ruben van Waardhuizen: verhaal achter de cijfers

“Data geven inzicht en focus. Ze helpen om de vinger op de zere plek te leggen binnen een regio. Daarmee zijn ze veelzeggend, maar zeggen ze tegelijkertijd ook niet alles. Er is duiding nodig vanuit de regio’s om een compleet beeld te schetsen rondom de cijfers.

Onderadvisering

Neem bijvoorbeeld de cijfers over onderadvisering in Hoogeveen: in sommige wijken krijgt 70% van de leerlingen een onderadvies. Gemiddeld gezien krijgt 50% van de kinderen in Hoogeveen een lager advies dan de eindtoets aangaf. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 30% is dat aanzienlijk.

Meerdere oorzaken

Uit de verhalen achter de cijfers blijken meerdere oorzaken schuil te gaan. Ten eerste spelen de ouders een rol. Ze hebben zelf geen grote ambities voor hun kinderen of koesteren de wens dat zoon of dochter in het eigen bedrijf aan de slag gaat. Ten tweede kan de docent lage verwachtingen hebben van de ondersteuning thuis. En ten derde kan het zijn dat een leerling zelf liever met zijn of haar handen gaat werken.

Passende maatregelen

Door de verhalen achter de cijfers in beeld te brengen is het mogelijk om passende maatregelen te organiseren. In het eerste geval is het mogelijk om ouders meer te betrekken bij loopbaanmogelijkheden. Docenten kun je verleiden om ‘het voordeel van de twijfel’ te geven, zeker wanneer extra ondersteuning mogelijk is. In Hoogeveen is dat het geval. De regio werkt met de ‘verbindende aanpak’ waarbinnen een andere volwassene dan de ouders uit de omgeving van een jongere ondersteuning biedt. Daarbij gaat het om verbindingen leggen, met elkaar in gesprek gaan en om het spreken van de juiste, positieve taal. Bovendien worden jongeren binnen het project Jong Hoogeveen op allerlei gebieden gesteund, van sport en weekendschool tot taalhulp.

Krachtig instrument

Tenslotte draait kansengelijkheid niet om het behalen van de hoogst mogelijke plek, maar om de meest passende plaats voor een jongere. Wanneer de weg daarnaartoe via een lager niveau dan getoetst leidt, is dat prima. Mijn conclusie: cijfers zijn een krachtig instrument. Ze vormen in combinatie met analyse de basis voor het kiezen van passende maatregelen.”