Interventie Groningen: Gescheiden werelden beginnen bij peuters

Terwijl in de poppen- of autohoek de eerste vriendschappen gemaakt worden, starten tegelijkertijd de gescheiden werelden. Werkende ouders brengen hun kinderen naar het kinderdagverblijf, gezinnen in bijvoorbeeld de bijstand houden hun kleintjes thuis of brengen ze naar de peuterspeelzaal. De segregatie zet zich voort op de basisschool, zeker aangezien ouders hun kinderen naar scholen buiten de wijk brengen, en daarna. Groningen wil dit tegengaan en heeft het daarom tot een belangrijk punt op de agenda gemaakt.

Aan de slag

“Hoewel Groningen een bruisende stad is, leeft één op de vijf huishoudens onder de armoedegrens”, schetst wethouder Carine Bloemhoff. “Er is een duidelijk verschil qua sociaaleconomische status in noordelijke en zuidelijke wijken. In Groningen nam de segregatie de laatste jaren het sterkste toe van alle Nederlandse steden. Dat willen we aanpakken.” Door segregatie groeien kinderen op in een ‘bubbel’, de klas is geen goede afspiegeling meer van de samenleving. Bovendien is bekend dat problematiek zoals lerarentekort groter is op scholen met leerlingen met een lagere sociale status. “We starten nu een coalitie met vertegenwoordigers uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, de kinderopvang en het mbo om samen te kijken welke interventies segregatie kunnen aanpakken.”

Ambitie

“Het doel is om de segregatie in te dammen, om er in ieder geval voor te zorgen dat het niet erger wordt”, vervolgt de wethouder. “Ondertussen gebeurt er al veel om ongelijke kansen tegen te gaan. Zo zetten we 'brugfunctionarissen' in op scholen in aandachtswijken. Zij wijzen ouders op ondersteunende regelingen zoals Stichting Leergeld en naschoolse begeleiding. Ook werken we aan de digitale geletterdheid van de kinderen. Er is een programma voor leerlingen met taalachterstanden en alle kinderen krijgen straks recht op twee dagen kinderopvang. Zodat in de poppen- en autohoek straks peuters van allerlei sociaaleconomische achtergronden met elkaar spelen.”

Contact

Carine Bloemhoff

Wethouder onderwijs van de gemeente Groningen

Contact via: Diede Vogelzang (diede.vogelzang@groningen.nl)