Interventie taalbevordering Dordrecht

Dordrecht wil alle ouders bereiken. Zo blijven ook zij op de hoogte van ontwikkelingen op school en van hun kind. Ouders die slecht of geen Nederlands spreken, zijn moeilijk te bereiken. Daarom heeft de gemeente een aantal initiatieven opgestart. 

Ieder kind heeft recht op een goede start

Belangrijke taak

Ouders hebben een belangrijke taak in de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het huiswerk. Ook moeten ouders op de hoogte zijn van nieuws en ontwikkelingen op school. Nederlands begrijpen en praten is dan nodig. Deze initiatieven moeten zowel leerlingen als ouders helpen bij hun taalvaardigheid:

Taalkamer

Op vier Dordtse basisscholen kunnen ouders die geen of slecht Nederlands spreken naar de Taalkamer. Hier krijgen ze twee uur Nederlandse les. Met teksten van school, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, leren de ouders Nederlands. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen om een leraar iets te vragen.

VoorleesExpress 

Als kinderen worden voorgelezen, is dat goed voor hun taalontwikkeling. Ze leren nieuwe woorden en klanken. Als ouders slecht of geen Nederlands kunnen, wordt er thuis niet voorgelezen uit Nederlandse boeken. Met de VoorleesExpress komen vrijwilligers voorlezen bij de kinderen thuis.

Top Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 

Met het Vroeg- en voorschoolse educatie-programma worden kinderen tussen 2 en 6 jaar oud voorbereid op de basisschool. Dat doen ze door extra lessen te volgen. Bij de Top VVE is er extra aandacht voor taal: niet alleen voor de jonge kinderen, maar ook hun ouders krijgen Nederlandse les.

Contactpersoon initiatief

Monique de Bos, beleidsmedewerker onderwijsachterstandsbeleid, (mm.de.bos@dordrecht.nl, 078 632 1616)