Interventie Den Haag: de Transformatieve School

Via Platform Urban Education 070 leren leraren omgaan met straatgedrag van jongeren op school. Anderhalf jaar geleden startte Jeroen Bos, hoofd van onder andere het Rijswijks Lyceum, met dit initiatief. 

Alleen al de bewustwording van docenten dat een leerling zich in drie verschillende culturen bevindt, helpt.

Veel jongeren hebben in hun omgeving te maken met verschillende culturen. Zij moeten schakelen tussen de cultuur thuis, de cultuur op straat en de cultuur op school. Platform Urban Education 070 helpt docenten om te gaan met de verschillen en zo de schoolcultuur te verbeteren.

Den Haag urban education

Cultuurverschil

De cultuur op straat en thuis is vaak heel anders dan op school. Voor veel leerlingen en leraren is het lastig hier mee om te gaan. “Belangrijk is dat we één duidelijke lijn trekken in hoe we willen dat leerlingen zich gedragen,” zegt Jeroen Bos. Bos is directeur van twee scholen die zijn aangesloten bij het platform.

Als er geen duidelijke lijn is ontstaan misverstanden, verkeerde verwachtingen en uiteindelijk zelfs ruzie in de klas. Hierdoor blijft er geen ruimte voor wat echt belangrijk is: leren en talenten ontwikkelen.

Problemen herkennen

Leraren krijgen advies van coaches en bespreken ervaringen met collega’s. Hierdoor leren ze problemen te herkennen en er mee om te gaan. Door deze gesprekken weten de leraren hoe ze moeten reageren als straatcultuur de klas binnen dreigt te komen.

Tevredenheid

De scholen die meedoen bekijken los van elkaar wat de resultaten zijn van het project. Ze letten op drie dingen: 

  • Hoeveel uur wordt er aan het project gewerkt 
  • Hoeveel leerlingen en leraren doen mee aan geplande activiteiten 
  • Hoe tevreden zijn leerlingen en leraren over het project 

Voor de start van het platform waren ouders, leerlingen en leraren ontevreden over de schoolcultuur. Ook al is het platform pas anderhalf jaar geleden gestart, er is nu al een duidelijke verbetering te zien. De resultaten worden graag gedeeld met andere scholen, zodat zij er ook hun voordeel mee kunnen doen. 

Contact

Jeroen Bos, rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College  (bsj@rijswijkslyceum.nl)