Interventie Den Haag: Bibliotheek krijgt centrale functie bij aanbieden huiswerkbegeleiding

Het begint vaak al in de bovenbouw van het primair onderwijs, en vanaf de brugklas kunnen tieners er echt niet meer aan ontkomen: huiswerk. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig bij hun huiswerk omdat ze de stof nog niet voldoende beheersen, zich in een moeilijke thuissituatie bevinden, ouders onvoldoende kunnen helpen of omdat het kind moeite heeft met leren. Huiswerkbegeleiding kan dan een goede oplossing zijn. Maar die ‘luxe’ is niet voor iedereen weggelegd. Truus van Noort, opgavemanager Gelijke Onderwijskansen van de gemeente Den Haag: “We willen gelijke kansen voor alle leerlingen. Daarom willen we huiswerkbegeleiding toegankelijker en laagdrempeliger maken. Vooral voor leerlingen van ouders die minder kapitaalkrachtig zijn.” 

Aan de slag

De gemeente Den Haag startte in mei 2019 met een pilot in vijf bibliotheekvestigingen. “Bibliotheken hebben mooie ruimtes beschikbaar, ze staan al in verbinding met scholen en bieden leerlingen een rustige plek om te werken. Daarnaast werken bibliotheken met veel vrijwilligers, organiseren ze veel activiteiten en staan zij mede daardoor dicht bij de burger.” Een ideale omgeving om huiswerk te maken en om leerlingen huiswerkbegeleiding te geven, zonder extra kosten voor ouders. De huiswerkbegeleiding wordt immers gegeven door vrijwilligers.

De begeleiding is in principe van tijdelijke aard. “Zien zij een leerling zeer frequent komen, dan lichten zij de school in. Dan is er misschien meer nodig of meer aan de hand. School blijft natuurlijk het belangrijkste aanspreekpunt daarin. Maar omdat de huiswerkbegeleiding openbaar is, hebben scholen niet altijd zicht op wie hier gebruik van maakt. Bibliotheken hebben dus ook een signaleringsfunctie.”   

Ambitie

Samen met de bibliotheek monitort de gemeente regelmatig wat de toegevoegde waarde van de huiswerkbegeleiding is, hoe het leerlingen en ouders heeft geholpen en/of het tot betere leerprestaties heeft geleid. "Als het initiatief een succes is, kunnen we het concept implementeren bij meer bibliotheken in de stad. Want uiteindelijk willen we gelijke kansen voor iedereen."

Contact

Truus van Noort

Opgavemanager Gelijkheid Onderwijskansen bij de gemeente Den Haag

E: truus.vannoort@denhaag.nl

T: 06 23 58 63 67