Interventie Breda: Taalklas Volwassenen

De Taalklas Volwassenen (TKV) in Breda is in 2015 gestart om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Ouders leren de Nederlandse taal, terwijl hun kind naar school gaat. Tegelijkertijd informeert de TKV ouders wat er op de basisschool en in de wijk speelt. Zo kunnen zij de ontwikkeling van hun kind beter aanmoedigen.

"Als jouw taal niet de mijne is

en mijn taal niet de jouwe

is er geen verbintenis

en niets om op te bouwen"

Doelen TKV

  • Het taalniveau van de cursisten verhogen, zodat ze zelfredzaam zijn in de maatschappij;
  • de cursisten ondersteunen bij het vinden van een vervolgopleiding en/of werkervaringsplek;
  • ouders bewust maken van het effect van hun eigen taalvaardigheid op de taalontwikkeling van hun jonge kind;
  • taalachterstand wegnemen bij de kinderen (0-4 jaar) van de cursisten, door gericht spel en taal aan te bieden bij de oppas.

Oppas

Het verzorgen van oppas is een essentieel onderdeel van de TKV. Ouders kunnen zonder deze oppas de lessen niet volgen. Op dit moment wordt de oppas verzorgd door vrijwilligers, maar de gemeente Breda streeft er naar om hier vanaf eind 2019 een pedagogisch medewerker voor aan te stellen.

250 deelnemers

Er zijn drie locaties in Breda waar de Taalklas Volwassenen wordt verzorgd: Kbs John F. Kennedy, Kbs de Parel en Kbs Olympia. Inmiddels volgen zo’n 250 ouders en niet-ouders de lessen. Binnen de TKV worden cursisten opgeleid van Alfa tot maximaal B1-niveau. Gemiddeld hebben de cursisten een jaar nodig om een volgend niveau te bereiken.

Twee keer per week krijgen zij anderhalf uur taalles, aangevuld met extra les in lezen en/of spreken. Zodra het laatste niveau bereikt is, worden de cursisten middels een warme overdracht verwezen naar opleidingen voor het verhogen van hun taalniveau, vervolgstudies en/of werkervaringsplekken.

Breda interventie Taalklas voor Volwassenen
Beeld: ©Taaklas

Contact

Taalhuis Breda: info@taalhuisbreda.nl