Interventie Bergen op Zoom: Onderwijsambassadeurs leggen link tussen ouders en school

Bergen op Zoom kent vele culturen en helaas ook veel kinderen met een onderwijsachterstand. Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn of weinig kennis hebben van het onderwijssysteem in Nederland kunnen hun kind(eren) niet altijd voldoende ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld huiswerk, leerproblemen of onderwijs gerelateerde vragen. Bovendien is de drempel om in gesprek te gaan met school vaak hoog. Daarom zijn in 2018 zeven ouders vrijwillig opgeleid tot onderwijsambassadeur. Zij vormen de link tussen ouders en school.

“We zijn enorm verrast door het enthousiasme van ouders om als onderwijsambassadeur aan de slag te gaan. Het doel was om eind 2019 zo’n 22 onderwijsambassadeurs te hebben opgeleid, maar in februari 2019 waren er al 26 gediplomeerd. We hebben ze alles geleerd over school en de maatschappij, en zij leggen dit vervolgens in hun eigen taal uit aan de niet-Westerse ouders”, zegt Evelien Hoogeveen, coördinator Onderwijsambassadeurs.

Aan de slag

WijZijn Traverse Groep ontwikkelde samen met deze onderwijsambassadeurs een onderwijsspel. Met het spel vergaren de vaak allochtone, maar inmiddels ook autochtone, ouders meer kennis over het Nederlandse onderwijs- en zorgsysteem en de sociale kaart van de regio. Waar kun je terecht als je iets overkomt? Waar ga je naartoe als je huiswerkbegeleiding nodig hebt? Hoe kies je de juiste middelbare school voor jouw kind? “Ouders nodigen elkaar uit en nemen zelfs opa’s en oma’s die ook voor de kinderen zorgen mee naar de bijeenkomsten.” Jürgen Stoop, beleidsadviseur Onderwijs gemeente Bergen op Zoom: “Het is mooi om te zien dat op één school zelfs een ouderraad is opgericht door onderwijsambassadeurs.”

Ambitie

“We werken nu met zeven scholen. Uiteindelijk willen we dat de onderwijsambassadeurs in heel Bergen op Zoom de ouderbetrokkenheid en het educatief partnerschap vergroten, zodat er meer gelijke kansen komen voor kinderen in deze regio.”

Contact

Jürgen Stoop

Beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Bergen op Zoom

E: j.w.p.stoop@bergenopzoom.nl

T: 06 51 28 46 73

Evelien Hoogeveen

Coördinator Onderwijsambassadeurs

E: evelien.hoogeveen@wijzijntraversegroep.nl 

T: 06 34 77 84 29