Interventie Onderwijsambassadeurs

In Bergen op Zoom worden ouders opgeleid tot onderwijsambassadeurs. Ouders hebben veel invloed op de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat ze weten wat er op school gebeurt. Als je geen Nederlands spreekt, is dat heel moeilijk.

We willen de drempel van de school verlagen

Ouders als tolk

Ouders volgen vrijwillig een aantal lessen over de school en maatschappij. Bijvoorbeeld over het Nederlandse schoolsysteem, maar ook over opvoeding en de gezondheidszorg in Nederland. Vervolgens leggen ze deze informatie in hun eigen taal uit aan ouders die slecht of geen Nederlands spreken. Zo nodig kunnen de onderwijsambassadeurs ook tolken tijdens oudergesprekken.

Bergen op Zoom initiatief onderwijsambassadeurs

Taallessen

De onderwijsambassadeurs moeten daarnaast de anderstalige ouders aanmoedigen op Nederlandse les te volgen. Zo hebben ze in de toekomst de hulp van de onderwijsambassadeur niet meer nodig.

VVE

Bergen op Zoom heeft zeven scholen waar vroeg- en voorschoolse educatie wordt gegeven. VVE is een programma met extra les voor jonge kinderen tussen de twee en zes jaar. Door de extra lessen maken de kinderen een betere start op de basisschool. Deze zeven basisscholen doen allemaal mee met dit project.

Drempel verlagen

Als ouders weten wat er op school gebeurt, kunnen ze hun kind beter helpen. Bijvoorbeeld met huiswerk maken of nadenken over hun toekomst. Zo krijgen ook kinderen met een migratie-achtergrond een gelijke kans in het onderwijs.

Contact

J├╝rgen Stoop, beleidsadviseur onderwijs Bergen op Zoom, (j.w.p.stoop@bergenopzoom.nl, 06 51 28 46 73)