Interventie Alkmaar: ‘Er is behoefte aan emotionele bluetooth’

Hoe ga je om met straatcultuur op school? Hoe zorg je dat leerlingen zich echt gezien en gekend voelen? Een actuele vraag waar scholen in de gemeente Alkmaar een antwoord op zochten. Tijdens een onderwijsbrede ambitietafel sprak Iliass El Hadioui op uitnodiging van een schooldirecteur over de methode ‘Transformatieve School’ (TS). En zo ging het balletje rollen.

Aan de slag

“Er waren incidenten tussen groepen leerlingen, buiten de school en soms ook binnen. Lastig om mee om te gaan in de klas. Zoals één van de vo-scholen het omschrijft: er is behoefte aan een emotionele bluetooth met de leerlingen”, licht beleidsadviseur onderwijs Willie van der Pijl van de gemeente Alkmaar de aanleiding toe. “Het gaat hier overigens niet alleen om leerlingen met een andere culturele achtergrond, maar ook om gezinnen waar weinig aandacht voor leren en weinig interesse voor school is. Docenten hebben handvatten nodig om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.. Drie Alkmaarse vo-scholen gaan daarom aan de slag met de methode Transformatieve school. "Het afgelopen jaar hebben medewerkers van de scholen al masterclasses gevolgd over deze methode die ingaat op het verschil tussen de cultuur thuis, op school en op straat. Nu gaan ze de methodiek toepassen in de dagelijkse lessen.”

Ambitie

Maar Alkmaar wil het breder oppakken. “De bedoeling is dat ook een aantal po-scholen gaat kennismaken met de methode en we willen kijken of het mogelijk is een masterclass aan te bieden aan professionals in de wijk ”, vult ze aan. “Dit past binnen het thema 10-14 jaar dat in Alkmaar extra aandacht krijgt. Het netwerk en de samenwerking in wijken is sterk, waardoor we de aanpak goed kunnen inpassen in wat er al is. Het eigenaarschap blijft bij de scholen. Zij moeten met de aanpak aan de slag willen. Want alleen dan kun je een duurzame verandering maken."

Contact

Gemeente Alkmaar

E: communicatie@alkmaar.nl