Coalitie tegen segregatie in het onderwijs

Het ministerie slaat de handen ineen met een aantal partijen die al jaren serieus werk doen op het gebied van de bestrijding van segregatie in het onderwijs en ervaring hebben met wat wel en niet werkt. Samen vormen zij een coalitie die meedenkt over het verspreiden van kennis en goede voorbeelden over heel Nederland. Daarnaast is het de bedoeling dat de coalitie andere partijen inspireert en helpt bij het uitvoeren van lokale interventies, zodat hun enthousiasme om segregatie te bestrijden zich als een olievlek door heel Nederland kan verspreiden. 

De volgende partijen vormen samen de coalitie.

  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Amsterdam
  • Kenniscentrum Gemengde Scholen
  • Stichting Het Zelfstandig Gymnasium
  • Stichting Kindante
  • Ouderinitiatief Croostwijk
Gemeente Groningen

De gemeente Groningen zet zich samen met partners in kinderopvang en onderwijs in tegen onderwijssegregatie via het Maatschappelijk Akkoord: Sociale Inclusie in het Onderwijs. De akkoordpartners werken gezamenlijk aan een uitvoeringsagenda, waarin huidige en nieuwe initiatieven staan opgenomen die bijdragen aan de ambitie van minder onderwijssegregatie en meer sociale inclusie.

Gemeente Amsterdam

Op Amsterdamse scholen willen we kinderen voorbereiden op een toekomst in een verbonden stad.  Het college van Amsterdam wil segregatie tegengaan daar waar dit kansengelijkheid negatief beïnvloedt. De gemeente Amsterdam zet in op kansengelijkheid en Amsterdammerschap in het onderwijs en laat de onderwijssegregatie al meer dan vijftien jaar monitoren. 

Kenniscentrum Gemengde Scholen

Het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft als doel de beschikbare kennis te verzamelen en toegankelijk te maken voor ouders en overheden, scholen en schoolbesturen, bijvoorbeeld in de vorm van een handreiking of checklist. Om bij te dragen aan het bestrijden en voorkomen van segregatie en het vergroten van kansengelijkheid.

Stichting het Zelfstandige Gymnasium

De 42 gymnasia willen dat alle leerlingen zich welkom voelen en zichzelf mogen zijn. Elke school werkt hier op eigen wijze aan door bijvoorbeeld deelname aan Community Urban Education, door (t)huiswerkklassen, door pre-gymnasiumklassen voor sociale klimmers en door taallabs. We delen en vergroten onze kennis onderling in werkgroepen en onderzoeksprojecten.

Stichting Kindante

Kindante wil alle kinderen optimale kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor is een integrale aanpak van onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners voorwaardelijk. Zeker voor kinderen in achterstandssituaties. We werken met een buurtaanpak, waaraan naast onderwijs, kinderopvang en zorg ook gemeente, woningcorporaties en buurtverenigingen meewerken.

Ouderinitiatief Croostwijk

Ouderinitiatief Croostwijk zet zich in om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw-Crooswijk in Rotterdam te maken. Een school waar kinderen van alle achtergronden elkaar ontmoeten en samen leren. We doen dit door de school te promoten bij nieuwe, veelal hoger opgeleide inwoners van de wijk.