Beleidsagenda tegen onderwijssegregatie

Tot eind 2022 konden gemeenten die waren aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) hun GKA-Agenda uitbreiden met afspraken en interventies om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit was onderdeel van de maatregelen die het ministerie van OCW presenteert tegen onderwijssegregatie. 

Ontmoetingen stimuleren helpt gelijke kansen bevorderen

In grote en middelgrote gemeenten neemt de segregatie op basis van sociaaleconomische status (SES) toe. Zo heeft de SES van de ouders invloed op naar welke school een kind toegaat in het basis- en voortgezet onderwijs. Een toename van segregatie in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, betekent dat verschillende groepen kinderen elkaar minder tegenkomen en daardoor minder van elkaar leren. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van het individu. Daarnaast brengt segregatie uitdagingen van de verschillende scholen uit evenwicht.

Beleidsagenda tegen segregatie in het onderwijs

School is de plek waar kinderen opgroeien, waar ze vrienden maken, hun blik verbreden en hun talenten ontwikkelen. De toenemende segregatie in het onderwijs staat dit in de weg en daarmee ook de bevordering van gelijke kansen. Met vijf groepen maatregelen wil het ministerie ervoor zorgen dat het onderwijs een ontmoetingsplek blijft voor kinderen met verschillende achtergronden. De praktische aanbevelingen die hieruit voortkomen zijn vastgelegd in een beleidsagenda tegen segregatie in het onderwijs en gelden per 1 januari 2021. De maatregelen staan niet vast, maar zijn bedoeld ter inspiratie, om aan te vullen, te evalueren en te versterken. De beleidsagenda vormt daarmee de start van een meerjarig en dynamisch traject.

Maatregelen tegen segregatie

Aan de hand van vijf groepen maatregelen zijn er praktische aanbevelingen en tips geformuleerd die scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen het onderwerp segregatie te verankeren in hun beleid en zo actief onderwijssegregatie tegen kunnen gaan, wat weer bijdraagt aan het bevorderen van gelijke kansen. Alle maatregelen staan hieronder uitgelegd en worden toegelicht met voorbeelden, zodat u er zelf mee aan de slag kunt.

Meer informatie over het achterliggende overheidsbeleid is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wat we gaan doen in het kort

Beeld: ©Programma Gelijke Kansen

Coalitie tegen segregatie in het onderwijs

Het ministerie heeft met onderstaande partijen een coalitie tegen segregatie in het onderwijs gevormd:

  • Gemeente Groningen:
  • Gemeente Amsterdam: 
  • Kenniscentrum Gemengde Scholen: 
  • Stichting Het Zelfstandig Gymnasium: 
  • Stichting Kindante: 
  • Ouderinitiatief Croostwijk

Het is de bedoeling dat de coalitie andere partijen inspireert en helpt bij het uitvoeren van lokale interventies tegen verdere segregatie.