Gemeente Groningen tekent maatschappelijk akkoord voor sociale inclusie in het onderwijs

Gemeente Groningen slaat de handen ineen met partijen uit het onderwijs en de kinderopvang om de toegenomen onderwijssegregatie op basis van sociaaleconomische achtergrond tegen te gaan en zo kansengelijkheid te vergroten. Elk kind moet de best mogelijke schoolloopbaan krijgen en die ambitie is vastgelegd in een maatschappelijk akkoord. De Gelijke Kansen Alliantie was aanwezig bij het digitale tekenmoment.

In het maatschappelijk akkoord (pdf) staat een aantal initiatieven dat moet bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en sociale inclusie. Het thema onderwijssegregatie is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving.

Belangrijk dat leerlingen elkaar ontmoeten

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff vertelt hierover het volgende: “In Groningen is de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen. Ik vind het prachtig om te zien dat alle partners hier gezamenlijk aan willen werken.”

Elk kind dezelfde kansen door verschillende initiatieven

De partijen zitten de komende tijd niet stil. Om ervoor te zorgen dat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan en dat elk kind dezelfde kansen krijgt, gaan binnenkort verschillende initiatieven van start. Zo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken, juist daar waar segregatie aan de orde is. Daarnaast gaan zogenoemde vriendschapsscholen samen voor- en naschoolse activiteiten organiseren om het contact tussen leerlingen uit verschillende buurten aan te moedigen.

De verlengde schooldag is een van de initiatieven

Ook wordt er gekeken of de aanmeldprocedures voor basisscholen gelijkgetrokken kunnen worden, net als de informatievoorziening aan ouders door drie scholen. Een laatste voorbeeld is de invoering van de verlengde schooldag: voor 50 weken per jaar wordt er een programma opgestart, tijdens en na schooltijd, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van onder andere bewegen, rekenen, taal, techniek, cultuur en beroepsleven.

Benieuwd naar de concrete afspraken en andere initiatieven?

U vindt het akkoord hier.